Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati år 4-5

Skapad 2020-05-04 09:56 i Lagmansskolan Mjölby
LPP för arbetsområdet demokrati i ämnet samhällskunskap ht-11.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi ska undersöka vad en demokrati är och hur en demokrati fungerar. Vi tar reda på hur Sverige styrs och vad som krävs för att få rösta. Vi får svar på vilket ansvar kommunen har och hur det fungerar med skatten.

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen är att klargöra vad en demokrati är och hur den kan fungera. Eleven ska veta vad en demokrati innebär men också hur motsatsen kan se ut. Eleverna ska på ett enkelt sätt kunna redogöra för hur Sverige styrs och vad som krävs för att ha rösträtt i Sverige. Eleverna ska även få insikt i kommunernas ansvar och vad demokrati innebär i andra sammanhang som t.e.x. i skolan, elevråd, klassråd etc.

Så här ska vi arbeta

Vi läser i läroboken "Koll på samhället" och arbetar med tillhörande övningar. Vi ska se på serien "Dröm om demokrati" och arbeta utifrån det material och de diskussionsfrågor som tillhör. Det kommer vara mycket fokus på diskussioner och muntliga arbetssätt under detta arbetsområde och du förväntas bidra till diskussionerna.

Det här ska bedömas

Bedömning av dina förmågor och kunskaper görs löpande under lektioner och arbeten. Det är viktigt att du deltar i diskussioner som är en stor del av detta arbetsområde. Vi kommer även ha ett begreppsprov i slutet av arbetsområdet vilket också kommer vara ett bedömningsunderlag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Demokrati år 4

>>>
>>>
Kunskap
Visar vad du lärt dig
Du känner till vad en demokrati är, du känner till hur beslut tas i en demokrati fattas och du känner till hur det politiska styret ser ut i Sverige
Du har goda kunskaper om vad en demokrati är och hur en demokrati fungerar och hur styret ser ut i Sverige
Du har mycket goda kunskaper om vad en demokrati är och hur en demokrati fungerar och hur styret ser ut i Sverige
Förstå
Visar att du förstått ämnet
Du visar viss förståelse för hur en demokrati fungerar och kan förklara vilka rättigheter och skyldigheter som finns i en demokrati
Du visar förståelse för hur en demokrati fungerar och och kan förklara vilka rättigheter och skyldigheter som finns i en demorati
Du visar god förståelse för hur en demokrati fungerar och kan förklara vilka rättigheter och skyldigheter som finns i en demorati
Reflektera
Dina egna tankar och åsikter
Du kan på enkelt sätt fundera över och tycka till om viktiga beslut i skolan och i vårt samhälle
Du kan fundera över och tycka till om viktiga beslut i skolan och i vårt samhälle
Du kan på ett utvecklat sätt fundera över och tycka till om viktiga beslut i skolan och i vårt samhälle
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: