Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 20 åk. 7: Så styrs Sverige

Skapad 2020-05-04 10:30 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Kom ihåg att koppla rätt ämne till din planering!
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
För att bli en aktiv samhällsmedborgare krävs kunskaper om hur makten är fördelad i Sverige, hur det går till att rösta, vilka grundlagarna är...

Innehåll

Eleverna ska i undervisningen:

 • visa kunskaper om hur Sverige styrs.
 • beskriva och förklara skriftligt och muntligt.
 • ha koll på och kunna använda viktiga begrepp.

Vi varvar genomgångar med film och elevaktiva uppgifter. Eleverna får också arbeta med lärobokstexter på olika sätt. Vi följer en veckoplanering, som går att hitta på Classroom.

Kontinuerlig bedömning sker i klassrummet när eleverna jobbar med uppgifter och deltar muntligt vid diskussioner/genomgångar. En slutlig bedömning sker också med ett prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Så styrs Sverige

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällsstrukturer
Val, beslutsfattande på olika nivåer, grundlagar, regeringsbildning...
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Ex. parlamentarism, proportionella val, majoritetsregering, rösträtt, kommunfullmäktige...
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: