Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans frågor

Skapad 2020-05-04 11:21 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Veckans frågor – varje vecka jobbar vi med olika typer av samtal på svenska. Du får träna dig på att prata på svenska, genom att ställa frågor, svara, diskutera, uttrycka känslor och åsikter och träna uttal.

Innehåll

 

Vad?

 

Varje vecka arbetar vi med frågor och samtal på svenska. Du tränar på att samtala på svenska - genom att ställa frågor, svara, uttrycka känslor och åsikter och träna uttal. Du lär dig uttryck, begrepp, uttal och meningsuppbyggnad.

 

 

 

Hur?

 

Läraren/eleverna förbereder aktuella frågor utifrån det vi arbetar med i skolan. Även vardagliga frågor och diskussionsämnen tas upp och repeteras.

 

 

 

Varför?

 

Träna på att samtala om och diskutera ämnen på ett enkelt sätt. Träna på att ställa frågor och framföra känslor och åsikter. Träna på uttal, uttryck och formuleringar.  Träna på att argumentera och bemöta argument. Utvecklar ditt ordförråd.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ggPOsu0Jgp4

 

https://www.youtube.com/watch?v=h5K1OA8m6BQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=KXvFwOgCe9c

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
  SvA  E 9
 • Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
  SvA  C 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  SvA  C 9
 • Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  C 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
  SvA  A 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutveck­lade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  SvA  A 9
 • Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: