Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikhistoria

Skapad 2020-05-04 11:35 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 9 Teknik
Tekniken då och nu!

Innehåll

Att förstå hur människor och dess uppfinningar kan påverka och förändra världen.

 

Uppgift: enskiltarbete i vilket du ska välja en uppfinning och skriva om den.

Arbetet redovisas i helklass.

Redovisningen ska vara:

 

Nedanstående frågeställning kan användas som grund för arbetet.

 • Vem var uppfinnaren? Berätta om honom eller henne?

 

 •  Beskriv uppfinningen

  • - När uppfanns den?

  • - Var uppfanns den?

  • - Hur fungerar den?

  • - Vad används den till?

 

 • Hur har uppfinningen utvecklats fram till idag?

 

 •  Rita gärna från två vyer med mått samt en teknisk beskrivning/dokumentation av hur den fungerar, materialval etc

 

 • Varför uppfanns uppfinningen vid just den tidpunkten? Vilket behov

fanns?

 

 • Vilka för- och nackdelar innebar uppfinningen på natur, samhälle och människans livsvillkor?

 

 • Hur tror du att samhället skulle se ut idag om inte uppfinningen hade uppfunnits?

 

 • Fundera kring hur denna uppfinning skulle kunna vidareutvecklas? Ge förslag och motivera!

 

Lycka till!

 

 

 

Matriser

Tk
Teknikhistoria

F
E
C
A
Teknikutveckling Analys, förändring, drivkraft
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur något föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur något föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur något föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Teknikutveckling Påverkan på individ, samhälle och miljö
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  C 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
 • Tk  A 9
 • Tk  A 9
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Tk
Teknikhistoria

F
E
C
Ny nivå
Tekniska lösningar
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven inte kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: