Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rast är kul!

Skapad 2020-05-04 11:34 i Vessigebroskolan Falkenberg
Rast är kul!
Grundskola F – 6
Rasten utgör ungefär en femtedel av en elevs skoldag. Rastaktiviteternas huvudsyfte är att erbjuda elever roliga, utmanande samt lärorika aktiviteter på rasten. Rasten skall vara en plats av glädje och återhämtning. Rastaktiviteterna är frivilliga. Det är viktigt att elevernas spontanitet och fria lek står i fokus under rasten. Rastaktiviteterna ska ses som en hjälp för eleverna att hitta nya möjligheter till lek, lärande och sammanhållning.

Innehåll

Denna planering sträcker sig genom hela läsåret

 

Mål i styrdokumenten (koppla till läroplansmål del 1, 2 och/eller 4, Allmänna råd för fritidshem och/eller skolans kursplan):

Våra mål med rastaktiviteterna är:

 • Att skapa en trygg och trivsam 10-rast för elever F-6. En verksamhet som inbjuder till glädje, utforskande och lärande.
 • Att ha aktiviteter under olika årstider och i olika väder.
 • Ett positivt rastklimat där elever finner välbefinnande samt återhämtning.
 • Att personal är lyhörd och observerande på elevernas välmående under aktiviteten.
 • Skapa och utveckla intresse och kunskaper hos eleverna.

Elevernas intressen, initiativ och behov 

 • Rasten upplevs av en del elever som en otrygg tid. Dessutom är det så att det som händer på rasten väldigt ofta spiller över på lektionerna. Därför är det viktigt att skapa en god rastklimat samt få barnen att känna sig trygga. Vi ser att många barn går runt och inte gör något på rasten men med en vuxenstyrd aktivitet kan vi ge de barnen en möjlighet att hitta på något på rasten. Vi ger dem en naturlig väg att gå för att bilda sig nya kompisar och intressen. Vi har även fått från eleverna tycker om gemensamma vuxenstyrda lekar under rasterna.

Utvärderingen 

 •  Vi kommer att utvärdera genom att göra en enkel sammanställning varje dag om hur många som deltog samt få respons av barnen efter aktiviteten vad det tyckte om den. Sedan senare kommer vi sammanställa vecka för vecka hur det gått och skriva ned utvärderingen. 
 • Vi pedagoger kommer ha ett klassisk didaktisk position mestadels då vi styr leken. I vissa lekar eller utmaningar så krävs även att eleverna själva tänker och kommer fram till olika slutsatser. Där kommer vi pedagoger ge instruktioner som sedan eleverna använder sig av fritt för att komma fram till de slutliga resultatet. Då kommer vi pedagoger använda oss av processororienterad position. Vi kommer jobba mycket kollaborativt då oftast leken går ut på att man gör saker tillsammans. 

Följande aktiviteter genomförs:

Olika rastaktiviteter som innehåller allting från hjärngympa till rörelse. Vi vill stimulera barnen på olika sätt och ha aktiviteter där de både samarbetar och gör enskilt. 

Lärmiljön används på följande sätt:

Vi kommer använda oss av skolgårdens yta med olika redskap från vårt förråd och även andra redskap för att göra leken så bra som möjligt. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: