Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa konst av musik - Åk9Grundsärskolan - Vårbyskolan

Skapad 2020-05-04 11:39 i Vårbyskolan Huddinge
Grundsärskola 9 Bild
Du ska välja en låt som du skapar ett konstverk utifrån. Ditt konstverk ska vara i valfri teknik och det ska spegla vad låten handlar om eller vad du tänker /känner när du hör låten. Efter avslutat arbeta ska du redovisa ditt konstverk skriftligt eller muntligt för läraren.

Innehåll

Konkretiserande mål

 • Du ska skapa ett konstverk utifrån en låt.
 • Du ska visa att du klarar av att arbeta med den teknik som du har valt att arbeta i, samt arbeta kring en egen idé till konstverket.
 •  Du ska visa att du kan presentera och bedöma ditt arbete.

Arbetsformer

 • Du ska välja en låt som betyder något för dig eller som du tycker om.
 • Denna låt ska du skapa ett konstverk utifrån.
 • Du kommer på en egen idé och väljer själv vilken teknik du ska arbeta med.
 • Efter praktiskt arbete ska du lämna in reflektioner kring det du har skapat, muntligt eller skriftligt.

Examination (vad och hur)

 •  Du bedöms efter hur du har arbetat praktiskt med uppgiften och hur väl du använder olika material och den valda tekniken.
 • Du bedöms efter hur väl du kan redovisa arbetsprocessen och din idé.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över bilder,
  Bl
 • undersöka bilder och värdera deras syften, och
  Bl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel seriebilder och illustrationer till text.
  Bl  7-9
 • Presentationer och utvärderingar av eget bildskapande
  Bl  7-9
 • Material, verktyg och tekniker. Hur dessa kan användas för bestämda syften i två- och tredimensionella bilder.
  Bl  7-9
 • Bildkomposition. Skapa rumslighet med hjälp av linjer, för- och bakgrund.
  Bl  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild för att, till exempel, samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Åk 9 Skapa konst av musik - Grundsärskolan - Bedömningsstöd Vårby RO

F
E
C
A
Bildframställning och tekniker
 • Bl
 • Bl
 • Bl
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande och informativa bilder och i att arbeta med olika verktyg, tekniker och material. Dessutom bidrar eleven till att kombinera bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och arbeta med olika verktyg, tekniker och material. Dessutom kombinerar eleven bilder med text och ljud så att de olika delarna till viss del samspelar.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och arbeta med olika verktyg, tekniker och material. Dessutom kombinerar eleven bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar väl.
Begrepp och omdöme
 • Bl
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i enkla omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i välutvecklade omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.

Kommentarer

F
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: