Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slagverk, skapande, puls och sång åk 4

Skapad 2020-05-04 11:47 i Skebo skola Norrtälje
Grundskola F Musik
Vi jobbar med slagverksinstrument och timing. Vi spelar till olika digitala resurser, gör övningar som förbereder på trumspel och tränar pulskänslan och skapar utifrån det vi jobbat med. Vi går igenom notvärden med hjälp av grafisk notation.

Innehåll

Under resten av vårterminen ägnar vi oss åt slagverksspel, kunskap kring olika slagverksinstrument och förberedande övningar inför trumspel. Vi använder en del digitala resurser, såsom ”Trepak Rythm Orchestra” och ”Visual musical Minds” för att komma in i det gemensamma spelet och öva på timing med hjälp av visuellt stöd. 

Utifrån våra övningar får eleverna möjlighet att skapa egna slagverkskompositioner, t ex till ”Ronda alla Turca” av W.A. Mozart.

Vi tittar på en kort film om slagverksinstrument och övar på namnen och hur man spelar olika slagverksinstrument, t ex med hjälp av instrumentbingo och quiz.  

Vi gör pulsövningar med hela kroppen, såsom ”Minue” och skapar egna hopp-koreografier till musik. Då övar man på att kombinera olika uttrycksformer. 

I samband med övningarna tränar vi på sånger från olika länder och på några traditionella sånger i skolavslutningstider. 

Vi tränar på notvärden  och rytmer i 4/4-takt med hjälp av grafisk notation från konkret nivå (lägga ut rytmer med claves/trumpinnar) till att teckna ned rytmerna. 

Arbetsmoment:

 • Trepak, rytm-orkester 
 • Rondo alla Turca, spela i rytm-orkester och skapa ett eget slagverks-rondo
 • Slagverksinstrumentens roll i en orkester (film)
 • Arbetsblad och övningar kring slagverksinstrument
 • Kombinera uttrycksformer; hoppa till musik
 • Sånger från Sverige, Afrika, Storbritannien, USA...
 • Psalmer och traditionella sånger vid skolavslutningen 
 • Grafisk notation med hjälp av trumpinnar och symboler 

Bedömning: 

Bedömningen sker löpande. Jag bedömer ert deltagande och er prestationer när vi arbetar tillsammans samt det ni skapar själva eller i grupp och visar upp. Bedömningen sker efter: 

 • Säkerhet i spelet 
 • Kunna reflektera kring eget skapande och spel
 • Timing
 • Hur aktivt man deltar och visar sina kunskaper under lektionerna
 • Att kunna sjunga med i sångerna 
 • Hur bra man lyckas visa upp det man själv eller en grupp har skapat

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
  Mu  C 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
  Mu  C 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
  Mu  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  C 6
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 6
 • Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
  Mu  A 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
  Mu  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  A 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  C 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: