👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal

Skapad 2011-11-27 12:29 i Maria Parkskolan Helsingborg
Svenska tal under ca 5 min inför stor grupp
Grundskola 8 Svenska

Innehåll

Innehåll och mål ur kursplan LGR 11

Vi ska under ca 3 veckors tid jobba med retorik och att hålla tal. Ni ska få förbereda samt hålla ett tal om ett valfritt ämne. Ert tal bör vara mellan 2-5 min långt.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur ni arbetar på lektionerna. Jag kommer att bedöme ert tal enl. matris nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Kopia av Presentationsteknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Inledning
Inledning saknas t.ex. hoppar rakt in i ämnet.
Gör en inledning med enbart rubrik t.ex. säger bara ”Späckhuggaren” och hoppar sedan rakt in i ämnet.
Gör en kort inledning som leder i ämnet t.ex. jag ska berätta om Späckhuggaren….
Gör en beskrivande och tydlig inledning som för lyssnaren in i ämnet.
Engagemang
Väcka intresse
Presentationen framförs inte engagerat/intresseväckande.
Presentationen framförs stundtals engagerat/intresseväckande, t.ex. en engagerad inledning, mitt eller avslut.
Helheten i presentationen väcker intresse, presentatören är väl förberedd, använder hjälpmedel och är engagerad genom hela presentationen.
Tala
Tydlighet
Talar otydligt.
Talar otydligt under delar av presentationen.
Talar tydligt under hela presentationen.
Tala
Röstläge
Talar tyst så de som sitter närmast hör.
Talar stundtals så att alla hör.
Anpassar röststyrkan efter lokal och publikstorlek.
Tala
Intonation
Talar utan intonation.
Talar med intonation.
Tala
Hastighet/tempo
Talar för fort/långsamt.
Talar i ett ojämnt tempo.
Talar i ett lugnt tempo under delar av presentationen.
Talar i ett lugnt tempo under hela presentationen.
Tala
Pauser
Gör inga pauser.
Gör pauser vid ej lämpliga tillfällen.
Gör några få pauser vid lämpliga tillfällen.
Gör pauser vid lämpliga tillfällen.
Kroppsspråk
Ögonkontakt
Har ingen ögonkontakt, tittar ner i golvet eller pappret.
Har flyktig ögonkontakt, tittar upp ibland.
Har ögonkontakt med någon/några, men klarar inte riktigt av att överblicka och behålla kontakten.
Har ögonkontakt med publiken, överblickar och behåller kontakten.
Kroppsspråk
Gester
Saknar gester t ex. står stelt och stilla.
Använder små/enstaka gester för att förstärka presentationen.
Förstärker presentationen med gester.
Kroppsspråk
Presentationsteknik
Vänder sig bort från publiken.
Är vänd mot publiken under delar av presentationen.
Vänder sig mot publiken.
Skapar kontakt med publiken genom att vända sig mot denna och visa engagerad kroppshållning.
Hjälpmedel
Använder inga hjälpmedel.
Har hjälpmedel men använder dem inte som planerat.
Använder passande hjälpmedel.
Använder och behärskar de hjälpmedel som passar till, och förstärker presentationen.
Avslutning
Saknar avslutning.
Försök till avslutning.
Har en avslutning, försöker sammanfatta.
Har en tydlig avslutning där man sammanfattar presenterade fakta.