Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårtermin -20

Skapad 2020-05-04 12:45 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Grundskola 1 – 6 Idrott och hälsa
Ämnet Idrott och hälsa ska skapa positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv samt ge en god kroppsuppfattning och ge förutsättningar att känna tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Innehåll

Moment vi kommer träna på under perioden:

 • Delta i lekar, spel och idrotter
 • Motorik och kroppskontroll, anpassa kraft och fart till aktivitet
 • Friluftsliv
 • Allemansrätt

 

Hur vi tränar på momentet:

 • Olika lekar, spel och idrotter med och utan boll
 • Friidrott
 • Rörelse i skogen
 • Vistas utomhus i olika årstider och underlag
 • lekar, spel och idrotter med och utan boll utomhus

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: