Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Form och storlek

Skapad 2020-05-04 13:52 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer att arbeta med symmetri, former, vinklar, area och omkrets.

Innehåll

Mål med arbetet

Efter detta arbetsområde ska du kunna:

 • beskriva symmetri och symmetrilinjer
 • uppskatta, jämföra och mäta vinklars storlek
 • beskriva form och storlek på månghörningar
 • beräkna area och omkrets och visa på samband
 • sätta dig in i problem och använda genomtänkta strategier

 

Begrepp

 • storlek
 • form
 • månghörning
 • vinkel
 • sida
 • parallell
 • parallellogram
 • fyrhörning
 • romb
 • rektangel
 • kvadrat
 • rät
 • spetsig
 • trubbig
 • trehörning
 • triangel
 • vinkelben
 • rätvinklig
 • trubbvinklig
 • spetsvinklig
 • likbent
 • liksidig
 • vinkelsumma
 • symmetri
 • symmetrilinje
 • omkrets
 • area

 

Arbetssätt

Vi kommer att klippa figurer med symmetrilinjer och rita symmetriska figurer. Vi kommer att arbeta med att tillverka och beskriva geometriska figurer, att räkna på andras geometriska figurer, bygga figurer med gummiband på geobräde och motsvarande på sajter på nätet, och vi kommer att rita, mäta och jämföra vinklar. Vi kommer också att använda en del uppgifter ur kapitel 5 i Prima Formula 4. 

Visa din kunskap - bedömning

Du kommer att få tillfälle att visa vad du kan under gemensamma genomgångar. Vi kommer att ha deltest/delprov under arbetets gång, där jag kollar av hur vad ni har förstått och vad ni behöver mer hjälp med och vi kommer att ha ett prov i slutet av arbetsområdet, där du får visa vad du kan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: