Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk och minoritetsspråk

Skapad 2020-05-04 14:24 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
I Sverige finns fem officiella minoritetsspråk.
Grundskola 6 Svenska
Nordiska språk, språk i Norden och minoritetsspråk i Sverige

Innehåll

Det här ska du kunna efter arbetets gång:

 • Ge exempel på Sveriges nationella minoritetsspråk och kriterierna för ett minoritetsspråk.
 • Ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Så här kommer vi att arbeta:

 • En genomgång av nordiska språk och språkfamiljer.
 • Arbeta i Clio med grannspråken och rita ett språkträd i par.
 • En genomgång kring minoritetsspråk.
 • Lyssna på klipp med nordiska språk och minoritetsspråk.
 • Arbeta enskilt med att söka information kring de olika minoritetsspråk som talas i Sverige.
 • Muntlig redovisning i tvärgrupper om minoritetsspråken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: