Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext om ett utrotningshotat djur

Skapad 2020-05-04 14:43 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Här får eleverna bekanta sig med faktatexter. Alltifrån hur man söker information, skriver faktatexter utifrån stödord, källhänvisa till att bedöma en kamrats text.

Innehåll

I det här arbetsområdet får eleverna fördjupa sig i faktatext-genren. Eleverna får välja ett eget utrotningshotat djur och söka information utefter en checklista. Sedan ska varje elev skriva en egen faktatext som sedan bedöms av en kamrat utefter en mall. Därefter får varje författare bearbeta sin egen text utefter responsen. 

Uppgifter

 • Checklista

 • Kamratrespons checklista

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: