Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fossila och förnybara bränslen

Skapad 2020-05-04 15:39 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 5 Kemi
Vi lär oss om fossila och förnybara bränslen och funderar deras respektive för- och nackdelar .

Innehåll

Vi utgår från Clio.me och lektionsserien "Vad har du i tanken?" Där läser vi, tittar på filmer, antecknar, samtalar och diskuterar. Arbetet sker omväxlande enskilt, i par, i grupp och i helklass. Vi lär oss ett flertal begrepp som vi tränar på att använda i ett korrekt sammanhang. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
Fossila och förnybara bränslen

På väg att nå godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ny nivå
Ny nivå
Kunskaper om fossila bränslen
Jag har vissa kunskaper om fossila bränslen och kan ge något exempel på fossila bränslen.
Jag vet vad fossila bränslen består av och kan ge flera exempel på fossila bränslen.
Jag vet vad fossila bränslen består av, kan berätta om processen för hur de bildas och kan ge flera exempel på fossila bränslen.
Kunskaper om förnybara bränslen
Jag har vissa kunskaper om vad förnybara bränslen är och kan ge något exempel på förnybara bränslen.
Jag vet vad förnybara bränslen är och kan ge några exempel på förnybara bränslen.
Kunskaper om för- och nackdelar med fossila och förnybara bränslen
Jag kan ge något exempel på för- och nackdelar med fossila och förnybara bränslen.
Jag kan ge flera exempel på för- och nackdelar med fossila och förnybara bränslen.
Jag kan ge flera exempel på för- och nackdelar med fossila och förnybara bränslen samt resonera kring dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: