Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklambyrån v. 19-22

Skapad 2020-05-04 16:23 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Bild
Du ska sälja en produkt till en viss given målgrupp med hjälp av en reklamkampanj.

Innehåll

Kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde ska eleven ha förmågan att:

-          kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

-          skapa bilder med hanverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

-          undersöka och presentera ämnesområdet med bilder och,

-          analysera bilders uttryck, innehåll och funktion.

 

Gestaltningsproblem

Uppgiften är att analysera en viss målgrupps behov och därefter skapa en säljande reklam.

 

Innehåll/upplägg

-          Introduktion; genomgång av logotyper, slogan mm.

-          Gör en tidsplan för arbetet 

-          Verkstad

-          Presentation och utvärdering

 

Tidsberäkning

Ca. 3x90 minuter

 

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt utifrån din förmåga att:

Planera och dokumentera arbetet, visualisera idéer, visa idérikedom i arbetet, arbeta fram uttryck och budskap samt hantering av tekniker.

Efter avslutat arbete bedöms även hur du tolkar/analyserar ett resultat, reflekterar över arbetet samt din övergripande förmåga att ta ansvar och initiativ.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Reklambyrån v. 19-22

E
C
A
Kommunikation
Din reklamkampanj har ett bildspråk som talar till den tänkta målgruppen
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Teknik och material
Här visar du att du behärskar valda tekniker, använder rätt verktyg och material.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Design
Här visar du att du har en genomtänkt design.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Ansvar och initiativ
Här visar du att du kan ta egna initiativ och ansvarar för att genomföra arbetet på bästa sätt inom den givna tidsperioden.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentation/sammanhang
Vid presentationen visar du att du genomgående jobbat för att tala till din målgrupp.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Reflektion
Här utvärderar du ditt arbete. Hade du kunnat få ett annat resultat om du fattat andra beslut under arbetets gång?
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Begrepp
Här visar du att du förstår de ämnesspecifika begreppen du stött på under arbetets gång.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: