Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och Bråk

Skapad 2020-05-04 17:55 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en LPP anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en LPP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola 7 Matematik
Procent och Bråk används överallt i vår vardag. Rabatter, ökningar och minskningar anges ofta i procent. Procent används också vid jämförelser. I tidningar och TV presenteras samhällsinformation med hjälp av procent, när datorn istallerar uppdateringar får vi reda på hur många procent som är klart, osv. Under de närmsta veckorna kommer du att få utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga situationer med procent och bråk.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • tolka vardagliga och matematiska situationer där procent och bråk används
 • föra matematiska resonemang kring procent och bråk och argumentera logiskt
 • formulera och lösa procent- och bråkproblem med olika metoder och strategier
 • se samband och kunna använda olika uttryck (delar av en helhet) i bråk, procent och decimalform.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömning

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om bråk- och procentbegreppet och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om bråk- och procentbegreppet och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om bråk- och procentbegreppet och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att lösa enkla rutinuppgifter med procent, med huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Du kan välja och använda i ändamålsenliga matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter med procent, med huvudräkning och skriftliga räknemetoder..
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter med procent, med huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Problemlösning
Du kan lösa vardagliga problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa vardagliga problem på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa vardagliga problem på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Kommunikation och Redovisningar
Du redovisar dina lösningar så att det är möjligt att följa dina tankegångar.
Du redovisar dina lösningar tydligt.
Dina redovisningar är tydliga och välstrukturerade med ett korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: