Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassråd i Förskoleklass

Skapad 2020-05-05 08:23 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Vi ska börja vår treåriga Klassrådsutveckling. Barnen ska känna till Klassrådets form. Barnen ska känna att de kan påverka sin vardag.
Grundskola F – 2
FriPP om hur vi jobbar med klassråd i Förskoleklass

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska börja vår treåriga Klassrådsutveckling.

Barnen ska känna till Klassrådets form.

Barnen ska känna att de kan påverka sin vardag.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi lär oss Klassrådsdagordningen. Varför, Ordförande, Sekreterare, Elevdemokrati, Protokoll, Dagordning, Klassrådslåda.

Mats och Maria huvudansvariga och leder klassråd i alla grupper. Vi har klassråd varje vecka.

Under F-klassåret är vuxna Ordförande och Sekreterare.

Vi lär oss talrundor. Hur gör man? Talordning, lyssna, sammanfatta, en berättar vad man kommit fram till.

Alla ska vara aktiva på klassrådet! Tala, lyssna, lämna förslag, tänka.

Vi ska använda klassrådslådan! Vi dokumenterar alla klassrådslappar och vem som skrivit. Vi har en klassrådslåda i varje klassrum men lappar av allmänt intresse diskuteras på mötet.

Vi gör en gemensam dagordning för varje vecka.

Vuxenpunktens diskussionspunkt ska hjälpa oss att belysa det vi vill veta/förändra/utveckla i verksamheten/barnens vardag. Elevdelaktighet.

Diskussionspunkt kan gärna tas från Klassrådslapparna eller annat barnfokus. Vi arbetar aktivt med att genomföra barnens förslag. Viktigt att tydliggöra för barnen när deras förslag blir verklighet. ”Efter ett förslag i klassrådslådan gör vi nu detta!”.

 

Vad ska du lära dig?

Du ska veta varför vi har klassråd.

Du ska vara aktiv på klassrådet! Tala, lyssna, lämna förslag, tänka.

Du ska känna till Klassrådets form.

Du ska känna att du kan påverka sin vardag.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: