Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Information & Kommunikation -Media och Källkritik

Skapad 2020-05-05 09:04 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi kommer i detta arbetsområde arbeta med tryckt och digital media och studera nyhetsvärde och källkritik

Innehåll

Bedömning: Bedömning sker via en individuell fördjupning och gruppdiskussioner

Tidsplan: ca 3 veckor

Arbetssätt och Undervisning:
 - Lärarledda lektioner
 - Eget fördjupningsarbete
- Filmer
- Teorier från arbetsboken
- Nyheter digitalt och i tryck

Frågeställningar under arbetsområdet:
Vad är en nyhet?
Vad är nyhetsvärde?
Hur påverkas vi av nyheter?
Vad betyder källkritik?
Vad betyder propaganda?

 

Digitalt mål: Aktivt arbete med chromebooks för inlämningsuppgift och informationssökning

Språkmål: Att förstå ämnesspecifika termer och begrepp

Begreppslista

 • Media
 • Nyhet
 • Demokrati
 • Diktatur
 • Censur
 • Propaganda
 • Källkritik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Information & Kommunikation 7-9

Insats krävs
Grundläggande kunskap
Goda Kunskaper
Mycket goda kunskaper
Sociala strukturer
 • Sh  E 9
Eleven har ej visat på grundläggande kunskaper
Eleven kan på ett grundläggande sätt beskriva hur identiteter påverkas av de sociala strukturerna i samhället
Eleven kan på ett relativt gott sätt beskriva hur identiteter påverkas av de sociala strukturerna i samhället
Eleven kan på ett gott sätt beskriva hur identiteter påverkas av de sociala strukturerna i samhället
Begrepp
Eleven har ej visat på grundläggande kunskaper
Eleven använder sig av begrepp och modeller på ett grundläggande sätt
Eleven använder sig av begrepp och modeller på ett gott sätt
Eleven använder sig av begrepp och modeller på ett mycket gott sätt
Resonera
Eleven har ej visat på grundläggande kunskaper
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
Eleven kan föra relativt goda resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
Eleven kan föra goda resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
Undersöka samhällsfrågor
Eleven har ej visat på grundläggande kunskaper
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: