Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 7G1 VT20 Algebra

Skapad 2020-05-05 09:30 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Pedagogisk planering för arbete med algebra och ekvationer med utgångspunkt i lärobok Formula 7. Planeringen innehåller även en bedömningsmatris.
Grundskola 7 Matematik
Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att lösa uppgifter. Ordet algebra kommer från det arabiska uttrycket al-jabir som betyder återställande och syftar på ett av stegen i ekvationslösning. Den persiske matematikern al-Khwarizmi skrev det första arbetet om algebra 830 e.Kr. I detta kapitel ska du få lära dig att använda algebra för att skriva uttryck, räkna med formler och lösa ekvationer. Algebra är också ett av de vanligaste och effektivaste verktygen för matematisk problemlösning.

Innehåll

 

Efter arbetet med detta område så ska du kunna:

 • teckna och beräkna uttryck med flera räknesätt
 • tolka och förenkla bokstavsuttryck
 • beräkna värdet av uttryck
 • använda mönster och formler
 • teckna och lösa enkla ekvationer

 

Kapitlets begrepp

 • algebra

 • numeriska uttryck

 • algebraiska uttryck

 • variabel

 • förenkla uttryck

 • formel

 • mönster

 • likhet

 • ekvation

 • obekant

 • vänster led

 • höger led

 • ekvationslösning

 • prövning

 

Undervisningen

Lärarledda genomgångar, diskussioner i helklass, gruppaktiviteter, eget arbete i lärobok eller med andra uppgifter.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • välja ändamålsenlig metod dvs den metod som är bäst för att lösa uppgiften
 • använda begrepp vid problemlösning och i diskussioner
 • resonera dig fram till svar vi speciella uppgifter
 • muntligt och skriftligt visa dina kunskaper under arbetets gång och vid ett avslutande prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Algebra åk 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Algebra
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med tillfredställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med mycket gott resultat.
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Kommunikation
Muntligt och skriftligt
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: