Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebrakap 5 Prio, 7D VT 20

Skapad 2020-05-05 09:32 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Matematik
Efter detta område ska du kunna - Algebraiska uttryck - Förenkla uttryck - Formler - Mönster - Lösa ekvationer - Problemlösning med ekvationer

Innehåll

 

Vecka

Områden

Sidor ”vanliga”

Sidor ”häfte/arbetsboken

 

18

·       Algebraiska uttryck

·       Förenkla uttryck

171 – 172

173 – 175

94 – 96

97 – 99

 

19

 

·       Formler

·       Mönster

·       Introduktion ekvationer

 

176 – 178

180 – 182

183 – 185


100 – 101

102 – 103

104 – 105

 

20

 

·       Ekvationslösning

·       Problemlösning med ekvationer

·       Diagnos (E-prov)

186 – 189

190 – 193

 

 

106 - 107
109 – 110

 

 

21

 

 

 

·       Fördjupning/repetition

 

 

 

 

Repetition (Basläger)

198 – 200

Blandade uppgifter (gröna)

216 – 217

Fördjupning

(Höghöjd)

201 – 203

Blandade uppgifter

(Blå och röda)

217 - 219

 

 

 

22

 

 

 

 

·       Fördjupning/repetition

·       Prov

 

 

 

Repetition (Basläger)

198 – 200

Blandade uppgifter (gröna)

216 – 217

Fördjupning

(Höghöjd)

201 – 203

Blandade uppgifter

(Blå och röda)

217 - 219

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

·        Gemensamma genomgångar

·        Enskilt arbete

·        Gruppdiskussioner

 

 

Matriser

Ma
Generell bedömningsmatris matematik åk 7-9 vt-19

E
C
A
Formulera och lösa problem
  • Ma
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak och kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller
Eleven kan lösa problem på ett relativt väl fungerande sätt samt att formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem på ett väl fungerande sätt samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp och uttrycksformer
  • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer.
Eleven har goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer.
Eleven har mycket goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer.
Metoder och beräkningar
  • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Redovisningar av beräkningar, frågeställningar och slutsatser
  • Ma
  • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt. Använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Resonemang kring begrepp och redoovisningar
Eleven kan föra enkla resonemang hur de matematiska begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan föra enkla resonemang hur de matematiska begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i relativt väl fungerande sätt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang som för resonemangen framåt.
Eleven kan kan föra enkla resonemang hur de matematiska begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett väl fungerande sätt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: