Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Food Presentation

Skapad 2020-05-05 09:32 i Torpskolan Lerum
Arbetsområdet om "Animals" baseras på läromedlet "Good Stuff A" men innehåller även andra arbetsuppgifter.
Grundskola 6 Engelska
Mer information finns i din Google Classroom.

Innehåll

Food Assignment

• You are going to present food from an English speaking country.

• A presentation

• You're going to present the culinary traditions in an English speaking

country.

• Choose which country you want to research

• Find and present what is typical for the food in that country

• Find and present typical holiday / cultural dishes

• Choose two or three dishes and present them in detail

• Your presentation should be 5-10 minutes long and you should have a

slideshow with some pictures and important words.

Mål/Syfte

Under arbetsområdet tränar du dig att:

 • Läsa och förstå olika engelska texter
 • Öka ditt aktiva och passiva ord- och frasförråd
 • Muntligt presentera en del av ditt arbete

 

Redovisning: muntlig inspelning

Bedömning

Det som kommer att bedömas är 

 • muntlig presentation 

 

Reflektion 

I slutet av arbetsområdet, fundera kring; 

 • Hur aktivt lyssnar jag på instruktioner från läraren?
 • Frågar jag min lärare om det är någonting jag inte förstår?
 • Hur har jag lärt mig att använda nya ord?
 • Hur söker jag ny information på internet?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Utvecklingsmatris Engelska 6- tala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Manus
Du läser upp hela din text (tittar inte upp).
Du läser upp din text och tittar uppp någon/några gånger.
Du har talkort och använder dem genom att läsa en del men du tittar även upp.
Du kan hantera talkort och tittar i dem emellanåt mer som stöd.
Du kan hantera talkort och tittar i dem emellanåt mer som stöd. Du kan även berätta en del fritt och självständigt genom att t ex lägga till saker och svara på frågor.
Flyt
Du har vissa svårigheter att föra fram det du vill säga.
Du behöver göra många avbrott och framförandet blir hackigt.
Du talar emmellanåt med flyt.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med stort flyt och säkerhet.
Uttal
Orden uttalas så att det är svårt att förstå.
Enklare ord uttalas korrekt .
Många ord uttalas korrekt.
De flesta ord uttalas korrekt.
Uttalet är i stort korrekt.
Ordförråd (uttryck)
Ordförrådet räcker inte riktigt till för att uttrycka det du vill berätta.
Du gör dig förstådd med ett mycket enkelt språk.
Du gör dig förstådd med ett enkelt vardagligt språk. En del upprepningar förekommer.
Du uttrycker dig med ett ganska varierat språk (flera olika slags ord/uttryck)
Du uttrycker dig med ett mycket varierat språk (många olika slags ord uttryck). Du använder specialuttryck som är typiska för språket.
Grammatik (meningsbyggnad)
Du gör grammatiska fel som ibland gör det svårt att förstå.
Du gör grammatiska fel men de påverkar inte förståelsen.
Du gör inga stora grammatiska fel.
Du gör endast några få grammatiska fel.
Innehåll ( med hänsyn till den tidsbegränsning som finns)
Du berättar mycket kort om din mat
Du berättar kortfattat om din mat.
Du berättar en hel del om din mat.
Du berättar ganska mycket om din mat.
Du berättar mycket om din mat.
Struktur (inledning, huvuddel, avslutning)
Det finns ingen struktur och det är svårt att följa med i presentationen
Det finns en tydlig struktur som gör det lätt att följa med i presentationen.

En
Bedömningsmatris Engelska 6 (obs! delar av kunskapskraven)

E
C
A
Formulera sig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta formulering
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: