Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och Moral åk 8 vt 20

Skapad 2020-05-05 09:34 i Ljungviksskolan Lerum
Tema om etik och moral och användningen av olika etiska modeller.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Religionskunskap
Vad är egentligen rätt och fel? Varför tycker jag som jag gör? Min handling stämmer inte alltid överens med min kunskap om vad som är rätt eller fel, varför? Hur har min människosyn formats? Vi kommer nu att diskutera och resonera om varför jag agerar på ett visst sätt i olika situationer. Varför saker gör mig arg eller varför jag gör de val jag gör.

Innehåll

Syfte

I det här området kommer vi att träna på din förmåga att:

 resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

 

Centralt innehåll

I det här området kommr vi att arbeta med:

Vardagliga moraliska dilemman.

*  Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Olika föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

 

Undervisning/Metoder

Undervisningen kommer att bestå av:

* Korta föreläsningar om olika etiska begrepp och modeller

* Olika uppgifter där du resonerar och analyserar olika etiska och moraliska dilemman både i grupp och enskilt.

* Slutuppgift där du själv får analysera ett valfritt etiskt dilemma där du argumenterar oh analyserar med hjälp av etiska modeller.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas i:

* hur väl du argumenterar och analyserar olika etiska dilemman med hjälp av olika etiska begrepp och modeller.

* den enskilda slutuppgiften

* gruppdiskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Re  C 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Re  A 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: