Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion och samhälle

Skapad 2020-05-05 09:35 i Ljungviksskolan Lerum
Hur samspelar religion, kultur och samhälle i en globaliserad värld?
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Samhällskunskap
Vem är jag? Vad formar min identitet? Vad har religion för betydelse i samhället som en del av kulturen eller som maktmedel? Hur ser förhållandet mellan religion, samhälle och människa ut i vår föränderliga värld? Kan religionen existera om den bara utövas individuellt? Vilka problem kan tänkas uppstå med religioner i och med globaliseringen? Hur och varför resonerar människor så olika frågor som äktenskap, relationer osv.?

Innehåll

Syfte

I det här  kommer att arbeta med förmågan att: 

* analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du kommer att lära dig om: 

- Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.

 Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.

-  Kristendomens utveckling i Sverige - Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.

- Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

 

Undervisning/Metoder

Undervisningen kommer bestå av:

- korta föreläsningar med efterföljande gruppdiskussioner

- begreppslistor för att förstå de viktiga begreppen

- slutuppgift där ni spelar in en dialog mellan två karaktärer från två olika trosuppfattningar

- korta filmer 

 

Bedömning och redovisning

Ni kommer att bedömas:

- hur ni deltar i gruppdiskussioner

- hur ni ser likheter och skillnader mellan olika trosuppfattningar

- hur väl ni resonerar och analyserar utifrån fakta och centrala tankegångar i olika trosuppfattningar

- hur väl du genomför slutuppgiften en dialog (se matrisen nedan för bedömning av kunskapskrav)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re Sh
Slutuppgift: Kärlekens villkor

E
C
A
Världreligionerna
kunskaper om världsreligionerna
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du har grundläggande kunskaper om världsreligionerna. Använder korrekta fakta när du beskriver.
Du har goda kunskaper om världsreligionerna. Använder relevanta och korrekta fakta.
Du har mycket goda kunskaper om världsreligionerna. Använder genomgående relevanta och korrekta fakta.
Samband och mönster
Se samband och generella mönster
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Beskriver centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen. Berättar om en viktig ritual t ex äktenskapet
Förklarar och visar på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen. Kopplar ritualen med en tanke eller handling inom religionen.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomens riktningar Använder genomgående relevanta och korrekta fakta. Förklara och visar på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen. Kopplar samman ritualen med både tanke och handling inom religionen.
Likheter och skillnader
Föra resonemang om likheter och skillnader
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
För enkla resonemang om någon likhet eller skillnad mellan olika religioner. Resonemangen är till viss del underbyggda med något exempel från din person.
För utvecklade resonemang om några likheter och/eller skillnader mellan eller inom religionen. Resonemangen är relativt väl underbyggda med något exempel från din person och/eller samhället.
För välutvecklade resonemang om några likheter och skillnader mellan eller inom religionen. Resonemangen är väl underbyggda med något exempel från din person och samhället.
Samhälle, religion, individ
Resonera om hur samhälle, religion och individ påverkar varandra
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du kan beskriva enkla samband med enkla resonemang, då du visar på orsak och konsekvens. Du underbygger till viss del med exempel från din person och dess kultur.
Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade resonemang, då du visar på orsaker och konsekvenser utifrån olika aspekter. Du underbygger relativt väl med exempel från din person och dess kultur eller plats.
Du kan beskriva komplexa samband med välutvecklade resonemang, då du visar på orsaker och konsekvenser utifrån flera olika aspekter. Du underbygger väl med exempel från din person och dess kultur och plats.
Livsfrågor
Resonerar om moral och livsfrågor i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du kan föra enkla resonemang på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt. Du förklarar varför din person väljer som den gör
Du kan föra utvecklade resonemang på ett sätt som för resonemanget framåt. Du förklarar varför din person väljer som den gör utifrån flera olika perspektiv.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det. Du förklarar varför din person väljer som den gör utifrån flera olika perspektiv och beskriver även nackdelar med det valet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: