Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal / Insändare v. 18 - 21

Skapad 2020-05-05 09:41 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundskola 6 Svenska
Ni väljer om ni vill hålla i ett argumenterande tal eller skriva en insändare. Instruktioner för uppgiften finns på Classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Argumenterande tal / Insändare v. 18 - 21

Insändare

Ej redovisat/lämnat in
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Utvecklade kunskaper
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Framföra åsikter
Eleven kan framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
Eleven kan framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

Argumenterande tal

Ej redovisat/lämnat in
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Utvecklade kunskaper
Framföra åsikter
Eleven kan framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
Eleven kan framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Muntliga redogörelse
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: