Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden åk 5

Skapad 2020-05-05 10:51 i Fyllingeskolan Halmstad
Upptäckter, reformation, Östersjö- området, Vasatiden.
Grundskola 5 Historia
Vem var Gustav Vasa? Hur förändrade han Sverige under sin tid som kung? Vilka andra viktiga personer levde under denna tid?Vilka nya uppfinningar kom man på och hur var det att leva under 1500-1600-talet?

Innehåll

Den nya tiden

Syftet med arbetet är: Få kännedom om "Den nya tiden", viktiga händelser, personer, hur människorna levde under 1500- och 1600 talet.

Bedömning: Ha kunskaper om valda delar. Kunna resonera om orsakerna till och konsekvenserna av förändringarna valda delar. Kunna använda historiska begrepp. Kunna finna likheter och skillnader från olika tidsperioder. Kunna muntligt presentera så att kamraterna lär sig och förstår.

Förmågor du kommer att arbeta med för att nå målen: Ta ansvar och planera, läsa och analysera olika sorters texter. Formulera dig i tal och skrift.

 • Reformationen
 • Att leva under 1500 - talet
 • Uppfinningar under 1500 -1600 talet
 • En ny världsbild

Vasatiden

Syftet med arbetet är: Få kännedom om Sveriges historia under ledning av Gustav Vasa och hans söner, 1500- och 1600 talet. Få vetskap om hur Sverige formats till det land vi har idag.

Bedömning: Ha kunskap om Gustav Vasa och hans söner. Kunna resonera om orsakerna till och konsekvenserna av förändringarna under den här tiden. Kunna använda historiska begrepp. Kunna finna likheter och skillnader från tiden före och efter Gustav Vasa.

Förmågor du kommer att arbeta med för att nå målen: Läsa och analysera olika sorters texter. Formulera dig i tal och skrift. Argumentera och reflektera. Vara delaktig i klassens gemensamma samtal.

 • Kung Sigismund
 • Förändringar av hur Sverige styrdes.
 • Gustav Vasas liv.
 • Vasas söner; Erik, Johan, Karl.
 • Äventyr, uppror och krig.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: