Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 9 - med sikte på framtiden

Skapad 2020-05-05 11:01 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola F
Den sista delen i matematik på högstadiet handlar om att repetera de olika delarna taluppfattning, algebra, geometri, samband , sannolikhet samt problemlösning. Perioden är v 20-24 med minidiagnoser för varje område. Veckoplanering se nedan.

Innehåll

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Ramen stor Z.wmfBedömning

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

 

 

 

Z Kap 5 – Med sikte på framtiden

 

·         Här får du träna och utveckla det mesta du arbetat med i Matematik XYZ, och träna inför de nationella proven i matematik. Kapitlet ger dig även en bra förberedelse inför dina fortsatta studier i matematik på gymnasiet.

V.

Dag

Lektion

 

 

20

 

5.1 Taluppfattning och tals användning

 

 

 

 

   

 

 

 

Minidiagnos 1

 

 

 

 

5.2 Algebra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minidiagnos 2

 

 

21

 

5.3 Geometri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minidiagnos 3

 

 

22

 

5.4 Samband och förändring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minidiagnos 4

 

 

23

 

5.5 Sannolikhet och statistik och 5.6 Problemlösning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minidiagnos 5 och 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

Skolavslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Träna på det som du behöver inför gymnasiet och fråga om du behöver vägledning.

Lycka till med dina matematikstudier dessa sista veckor på högstadiet och framöver på gymnasiet!

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: