Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsplanering för Päronet

Skapad 2020-05-05 11:02 i Trumman Haninge
Förskola
Hur ser det ut i barngruppen idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka behov ser vi?

Innehåll

Fokusområde som vi valt:

Stillhet- Rörelse- Balans

Syfte:

Vår syfte utgår från frågorna som vad ska utvecklas? Vad vill vi att barnen ska lära sig?.

Nu läget kommer vi att ha en ny barngrupp därför jobbar vi utifrån barnens ålder, intresse och nyfikenhet. Vi vill lära barnen om växternas kretslopp t ex hur ett frö blir en växt samt den näring den behöver för att växa. 

Uppstartsfråga:

Vad har växterna betydelse för vär(l)den? 

Avdelningens egna värdeord:

 • Gemenskap
 • Utforskande barn och medforskande pedagoger
 • Professionellt 
 • Empati och respekt

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

-Språk, kommunikation​ och förhandling:

Vi utforskar och läser om olika växter

Möjlighet till öppna frågor som leder till samtal.

Högläsning om faktaböcker och sagor.

Mötesplatser så som samling och läsvila

Konkreta material som stimulerar språkutveckling.

-Digitalt och ​ analogt:

Vi kommer att använda lärplattor för både läsvilan och sökning efter fakta. Även kommer vi att använda för dokumentation. För reflektion och visa filmer som handlar om växter kommer vi att använda projektörn. 

Barnens teckningar, skapande och byggande.

-Normkritik och Normkreativitet:

Mångfald material som speglar barnens fantasi och skapande förmåga.

-Barns rättigheter:

Tillgängliga och konkreta material 

Ge möjlighet att barnen utvecklar i sin egen takt.

Gruppindelning:

Barnen kommer vi att dela upp i rörliga smågrupper efter barnens nyfikenhet, intresse och behov.

Det här blir vårt observationsfokus:

Hur ser det ut i barngruppen i HT-20? Vad är barnen intresserade av? Vilka behov ser vi? 

Så här dokumenterar vi:

Vi dokumenterar på reflektionsväggen.

Avdelning och barnenslärloggar i Unikum.

SKA arbete i Unikum.

Reflektion och kommunikation mellan pedagoger.

Barnens egna teckningar och skapande sätts upp på väggarna.

Så här delar vi upp pedagoger:

Rörliga pedagoger som använder sina kunskaper för barnens utveckling.

När det gäller lärloggar, varje pedagog har sitt ansvars barn som man ska ha extra koll så alla barn har lärlogg.

Material och miljöer vi erbjuder barnen:

Vi erbjuder spännande och pedagogisk och lärorikt material som barnen själva kan ta fram och jobba med. Vår miljöer kommer det att vara föränderliga och utmanande med avkodad material som utvecklar barnens skapande förmåga, fantasi, nyfikenhet och intresse. Materiellt kommer att vara tillgängliga så att barnen blir självständiga. 

Miljön kommer att ändras utifrån observationer som vi kommer att göra under uppstart veckorna. Då har vi möjlighet att observera barnens intresse, nyfikenhet och behov. 

Tid. Planera tiden:

Vi diskuterar under vår reflektions tid hur veckan kommer att se ut, utifrån det planerar vi aktivitet. Vi strävar efter hela dagens projekterande. Vi kommer att ha fasta rutiner så att barnen känner sig trygga i gruppen och med oss pedagoger.

Så här reflekterar vi:

Vi kommer att använda lärplattorna och projektör för reflektion med barnen. Även kommer vi att samtala mellan oss pedagoger för barnens utveckling. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: