Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi, Vatten och energi del 3

Skapad 2020-05-05 11:16 i Rodengymnasiet Norrtälje
Ett arbete om vatten och dess påverkan på människor
Grundskola 7 – 9 Geografi
Vatten är vårt absolut viktigaste livsmedel, nödvändigt för vår överlevnad. Men alla människor i världen har inte tillgång till rent och obegränsat vatten. Det finns människor som inte har tillgång till rent dricksvatten, andra som kan låta kranen rinna när de borstar tänderna. Hur är det med förnybar och icke förnybara energi källor? kan Vi använda olja och kärnkraft verk hur länge som helst?

Innehåll

Mål och syfte

Målet med  arbetsområdet vatten  är att du ska

 • känna till hur vattenfördelningen i världen ser ut
 • förstå hur denna fördelning ger olika förutsättningar för människor
 • Förstå varför rent vatten och hälsa hör ihop
 • Förklara varför det blir vattenbrist
 • Förstå varför plast i hav och floder är ett stort problem
 • utveckla din förmåga att förstå och resonera kring frågor som rör vattenförsörjning i världen
 • Känna till varför stora sjöar kan försvinna

Viktiga ord och begrepp att kunna  vatten

Avdunsta, grundvatten, sötvatten, vattenbrist, avrinningsområde, sediment, delta, vattenförbrukning, mikroplats

 

Målet med arbetsområdet energi är att du ska kunna

 • förstå skillnaden mellan förnybara och icke förnybara energikällor
 • Veta vilka de vanligaste förnybara energikällorna är
 • Kunna berätta om några för och nackdelar (plus och minus) med energikällor
 • Förstå varför det är viktigt att hushålla med våra resurser.

Viktiga ord och begrepp att kunna om energi

Energi, energikälla, förnybar energi, hållbar utveckling Icke förnybar energi, fossilt bränsle, resurs

kärnkraftverk, vattenkraft, vindkraft, solpanel, naturgas, kol, olja, elektricitet, berggrunden, radioakrivt, jord och bergvärme, Tjernobyl

 

Arbetssätt och redovisning

 

1. Vi läser läshäfte om Vatten och energi

2. Vi arbetar i arbetshäfte och skriv ner svaren i Word och skickar in dessa  i Unikum.

 

vi ser ett par filmer

 

 

Tidsplan -vecka 20 -22  (Extravecka 23 göra klart, de andra för en extra uppgift )

vecka 20

Vi läser om vatten

Vi ser filmer

1. rent vatten - https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=31&article=UR213533

2. svenska vattendrag Nytta eller nöje - https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=31&article=SP0170

3. Vårt vatten kort film -https://www.youtube.com/watch?v=jdY5CKowtIw

 

vecka 21

Vi läser om energi

1.Energi - https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=31&article=7699

2. Förnyelsebara och framtida energikällor https://www.youtube.com/watch?v=l1LN0vAJvZg

3. kärnkraftverk - https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=31&article=U102596-02

4. vattenkraft- https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=31&article=U102596-09

 

 

Vecka 22

1. Göra klart Vecka 20 och 21 arbete om vatten och energi

2. Extra fördjupning Miljö och hållbarhetsfrågor

 

1. Läs Om miljö och hållbarhetsfrågor  och gå in på So rummet https://www.so-rummet.se/kategorier/geografi/miljo-och-hallbarhetsfragor

2. Gör frågorna  nedan och lämna in i Words i unikum

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vår konsumtion påverkar miljön på flera olika sätt. Förklara i några meningar vad som menas.
   
 2. Ett långsiktigt hållbart samhälle förklaras ofta med hjälp av begreppet hållbar utveckling. Men vad menas?
   
 3. Nämn några av de miljöproblem som finns i många av världens städer idag.
   
 4. Vad är den svenska miljöpolitikens viktigaste mål?
   
 5. Det finns också lagar i Sverige som reglerar hur vi människor påverkar miljön. Var finns de flesta av dessa miljölagar samlade?
 6. Berätta vem är Greta Thunberg och vad är hennes budskap till oss övriga människor? Skriv en kort fakta ruta om henne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Extra uppgift vecka 22

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: