Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är teknik och vad driver teknikutvecklingen framåt?

Skapad 2020-05-05 11:39 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Historia Teknik
Vad är teknik? Vad driver utvecklingen framåt och hur påverkar tekniken från 1700-talet oss idag? Hur har "prylarna" förändrats med tiden och vad innebär det? Detta är frågor som vi kommer att besvara under de sista veckorna av skolan där du ska få fördjupa dig i en teknisk innovation! Du kommer att få lära dig rita en teknisk ritning samt bygga en prototyp av din innovation. Detta kommer vara ett samarbete mellan Historia och teknik!

Innehåll

Syfte: 

- identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

- använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

- värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

- analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

 

Såhär kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta utifrån genomgångar, uppgifter och gruppdiskussioner, filmer samt ett fördjupande grupparbete. DU kan dessutom komma att få en skrivuppgift där du ska sammanfatta gruppdiskusssionsmomentet för att visa din delaktighet.

 

Såhär kommer du att bedömas:

Du bedöms utifrån kunskapskraven nedan, ditt deltagande, diskussionsuppgifter samt i det gemensamma grupparbetet. Ev. skrivuppgift gällande gruppdiskussionerna och till aktiva deltagande.

 

Tidsplanering (preliminär):

V.18 Uppstart - Vad är teknik? Tillhörande diskussionsuppgifter.

V.19 Vad är det som driver teknikutvecklingen framåt? Uppfinningar. Form och funktion.Tillhörande diskussionsuppgifter.

V.20 Form och funktion, jobba med grupparbete. 

V.21 Jobba med grupparbete

V.22 redovisningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: