Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande

Skapad 2020-05-05 11:54 i Kastanjegården Örebro
Förskola
Under månaderna maj juni vt-20 kommer vi att arbeta med Hållbar utveckling samt hälsa och välbe-finnande på avdelningen på Granen.

Innehåll

Syfte


Syftet med detta är att ge barnen möjlighet till att redan som liten utveckla en förståelse för hur de kan påverka framtiden för vår miljö, natur, djur och oss människor. Vi vill sätta grunden för en förståelse för vikten av att ta hand om sig själv, sin kropp och sin hälsa.

 

Hur gör vi?

·       Vi ger barnen möjlighet att undersöka, upptäcka och återbruka i skapande aktiviteter olika material som papper, plast, metall och jord. 

·       Vi tar regelbundet promenader till en återvinningsstation och sorterar vårt skräp från avdelningen och diskuterar om varför.

·       Vi planterar med barnen och lär oss hur jord bidrar till liv, ser även film om hur själva jorden blir till.

·       Vi samtalar med barnen om vad de kan tänka på för miljöns skull och vad man kan påminna kompisen om i vardagen, tex att släcka lyset efter sig på toaletten samt se till att kranen är avstängd. 

·       Vi har rörelse utomhus där barnen får använda sin kropp i fysiska aktiviteter och träna sin motorik och utveckla sin förståelse för vikten att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

·       Samtala om varifrån maten kommer, hur vi kan minska matsvinnet och vart maten ni slänger tar vägen.

·       Odla såväl inomhus som utomhus tillsammans med barnen. Låt dem följa odlingsprocessen från jord till bord.

·       Sjung, rimma och ramsa ihop med rörelser.

·       Dansa till olika sorters musik, både ute och inne.

·       Se över förskolans gård. Finns det något som kan utvecklas för att den ska uppmuntra till fysisk aktivitet, rörelseglädje, lek och kreativitet?

·       Ge barnen spännande rörelseuppgifter på gården, i parken eller i skogen – spring uppför backen, hoppa över stenen o.s.v.

·       Ta korta promenader i närområdet även med de yngsta barnen.

 

Dokumentation

Vi kommer under projektets gång dokumentera i Unikum, vi kommer att göra inlägg på både grupp och individloggen. Dokumentation kommer även att sättas upp på avdelningens väggar för att barnens själva ska kunna samtal med varandra om vad vi gör och vad vi gjort.

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera under projektets gång i Unikum med vårt reflektionsprotokoll som underlag. Vi kommer även att vid projektet slut i juni utvärdera enligt mallen i det gemensamma årshjulet för Vivalla förskoleområde.

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: