Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Write an Article

Skapad 2020-05-05 12:03 i Ramsta skola Uppsala
Grundskola F Engelska
Eleverna ska skriva en artikel på engelska som ska innehålla rubrik, ingress och brödtext. När de är klarar ska de läsa artikeln för halvklass eller bara tillsammans med läraren.

Innehåll

Write an article

 
   

An article should answer the questions:

·      What?

·      Who?

·      When?

·      Where?

·      Why?

 

An article consist of:

1.    Headline (rubrik) (what the article is about, interest the reader)

2.    Preamble (ingress) (Short conclusion of the article. You need to write so the reader wants to continue reading the full article)

3.    Body (brödtext) (Explain every detail of what has happened. Interview people, what will happen next and so on. The complete article)

 

Tips

o   Don’t forget to write the name of the journalist who has written the article.

o   Don’t write: It was a day in September.
Instead write: It was a cold, windy and cloudy morning in September.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6

Matriser

En
Article

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva artikeln
Du har skrivit rubrik och en brödtext. Du har använt ett enkelt språk som visar ganska goda engelskakunskaper.
Du har skrivit rubrik, ingress och brödtext och delat in det på ett ganska tydligt sätt. Du har använt ett språk som visar goda engelskakunskaper.
Du har skrivit rubrik, ingress och brödtext och delat in det på ett tydligt sätt. Du har använt ett språk som visar mycket goda engelskakunskaper.
Redovisning
Du har INTE redovisat din artikel.
Du HAR redovisat din artikel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: