Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Druvan Uppstartsplanering HT 20

Skapad 2020-05-05 13:01 i Trumman Haninge
Förskola
Det här är en planering för hur vi startar upp projektet i början av terminen. En planering för de första 5-6 veckorna.

Innehåll

Fokusområde som vi valt: Stillhet- Rörelse- Balans

Syfte: 

Vi vill utveckla kroppens rörelse och balans genom stillhet. (Hur kan träden och vi människor hålla balansen?) Vi vill koppla ihop människans hälsa med naturen genom att synliggöra vikten av att värna om oss själva, andra och miljön.

Uppstartsfråga:

"Vad gör träden på dagarna?" Barns utforskande av balans

Avdelningens egna värdeord: 

Våga stanna kvar, tillit, respekt, nyfikenhet, roligt, 

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

-Språk, kommunikation​ och förhandling:

Använda och sätta oss in i Polyglutt

I samlingen vill vi ha samtal med barnen så att de kan få komma till tals. Vi använder konkret material som vi benämner och sjunger om mm. Vid måltidssituationer, hallsituationer, toalettbesök och tvättrum, så har vi upprepande kommunikation och förhandlingar med barnen.

I arbetet med Rörelse i stillhet så kommer vi använda oss av böcker som berör ämnet. 

-Digitalt och ​ analogt:

Fortsätta arbeta med greenscreen, micromacro (analogt) och QR-koder med sopsamlarmonstrena, och konkret analogt material med sopsamlarmonstrena.

-Normkritik och Normkreativitet:

Vi vill bygga upp ett träd inne på Druvan, med inspiration från Päronet. 

Vi planerar att skapa en saga tillsammans med barnen med inspiration från boken "SagoYoga" av Filippa Odevall och Karin Lundström. 

 

-Barns rättigheter:

Vi fortsätter arbeta med "Alla barns rätt" och lyssnar in vad barnen vill göra, t ex så som att dansa. Vi värnar om barns rätt till lek utefter deras intresse, den fria leken. På så vis kan vi även smyga oss in i barnens lek och vara med i den, för att kunna få tag i deras intressen. Vi kommer anpassa böcker utefter situationen i barngruppen, som t ex Stina Wirséns böcker. 

Gruppindelning:

Vi arbetar med barnen i mindre grupper, färre barn i gruppen som är inne. Två grupper kan vara inne och ha olika aktiviteter, och ibland kan två pedagoger vara inne med en grupp beroende på aktivitet.

Det här blir vårt observationsfokus:

Vårt fokus kommer ligga i barnens kroppsuppfattning, från att vi har uppmuntrat till aktiv rörelse till att vi nu vill fokusera på tillägget stillhet och på så vis få balans.

Så här dokumenterar vi: 

Papper, penna, Ipad. Filma, ljudupptagning samt foton.Vi vill pröva att använda observationsmallar och få in dessa som en rutin.

Så här delar vi upp pedagoger:

3-4 barn/vuxen i aktiviteter inomhus. Detta för att gruppen ska få mer fokus. Men även vid aktiviteter utanför förskolans grindar när en pedagog går iväg, så består den gruppen av färre barn.

Material och miljöer vi erbjuder barnen:

Bygga ett Träd inne i stora rummet. I trädet tänker vi att material som t ex rönnbär på tråd, måla och rita blad (sånt som är utbytbart) att hänga i trädet, naturmaterial så som kottar och kastanjer.

"Rörelse i stillhet" (kan vi fixa yoga/gymnastikmattor?)

Vi vill utmana oss själva genom att erbjuda barnen att kunna fördjupa sig i tecknandet, då vi kan uppleva att vi erbjuder samma material och verktyg ofta, som det är nu. Samtidigt vill vi ställa lite högre krav på barnen och utmana dem ännu mer, då vi i stort sett har hela barngruppen kvar från VT 20. 

Tid. Planera tiden:

Gruppindelning på fm när vi har planerad aktivitet i mindre grupper. Vid "Tillsammansdagar" på Trumman är vi utomhus. Uppföljning och reflektion med barnen på samlingen och på em. När barnen vilar passar vi på att dokumentera på Unikum.

Så här reflekterar vi:

Vi planerar att projicera bildspel av veckans aktiviteter som kan skapa diskussioner tillsammans med barnen, men även spontant då vi ska dokumentera i Unikum så får barnen vara med och välja bilder och reflektera kring dessa. Vi pedagoger tänker att vi reflekterar under dagen och på vår reflektionstid. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: