Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppland

Skapad 2020-05-05 13:05 i Olandsskolan Östhammar
Målet med undervisningen är att undersöka hemortens historia och geografi. Eleverna ska få en inblick i hur det kunde vara att leva i Uppsala förr. viktiga platser och byggnader ska sättas in i ett sammanhang. Eleverna ska känna igen Uppland och några uppländska platser och vattendrag på kartan. På vilket sätt är Uppland unikt? Vi avslutar temat med att göra en Upplandsresa. Vi kommer att: studera kartor se filmer läsa faktatexter och skönlitterära texter träffa andra Uppsalabor och Upplänningar göra ett antal studiebesök i Uppsala göra en skolresa i Uppland Detta kommer att bedömas: Eleverna får skriva en historisk berättelse om Uppsala. eleverna får skriva en faktatext om en plats i Uppsala. Eleverna ska kunna peka ut Uppsala på en Sverigekarta. Eleverna ska kunna peka ut/skriva ut ett antal platser och vattendrag på en Upplandskarta. Eleverna ska kunna peka ut de fyra väderstrecken på en karta samt på skolgården. Vi kommer att
Grundskola 3 Historia Religionskunskap Svenska Biologi Samhällskunskap
Om man studerar en Sverigekarta hittar man både Uppland och Uppsala. Uppland var länge havsbotten. När Uppland sakta höjdes ur havet började landskapets historia. Uppsala blev tidigt den största och viktigaste staden i Uppland. Vi bor och lever tillsammans i Uppsala.

Innehåll

Målet med undervisningen

är att eleverna ska kunna undersöka hemortens historia och geografi. Eleverna ska få inblick i hur det kunde vara att leva i Uppsala förr. Viktiga platser och byggnader ska sättas in i ett sammanhang. Uppland brukar kallas för slottens, runstenarnas och fornlämningarnas landskap. Eleverna ska känna igen Uppsala och några Uppländska platser och vattendrag på kartan. På vilket sätt är Uppland unikt? De kommer att lära sig om landskapsvapnet, kungsängsliljan och havsörnen.

Vi kommer att

Studera kartor

Läsa faktatexter och skönlitterära texter

Samtala om och titta på bilder från Uppland

Göra en utflykt till och titta på fornlämningar i området

Detta kommer att bedömas

Eleverna ska kunna peka ut Uppsala på en Sverigekarta.

Eleverna ska känna sig bekant med, och kunna peka ut/skriva ut ett antal platser och vattendrag i Uppland.

Eleverna ska känna till landskapsvapnet, Kungsängsliljan, Havsörnen och dess utseende.

Eleverna ska kunna beskriva Upplands natur och historia.

Eleverna ska kunna peka ut de fyra väderstrecken på en karta och på skolgården.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: