Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 7 vt-20

Skapad 2020-05-05 13:27 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F

Innehåll

Pedagogisk Planering - Algebra åk7

 

Syfte

Få utveckla intresse samt tilltro till ditt eget tänkande och din egen förmåga inom Algebra. Få se värdet av att använda matematiska uttrycksformer.

 

Genomförande

Under detta arbetsområde använder vi oss bland annat av följande arbetssätt:

·        Lärarledda genomgångar/diskussioner

·         Gruppuppgifter

·         Problemlösning

·         Självständigt arbete i Prio matematik 7 kap. 5 ”Algebra”

·         Övningsblad, Matteappen mm.

 

 

Bedömning

Bedömningen görs löpande men en stor möjlighet att visa vad du kan är på provet v. 20. Provet kommer att ge möjlighet att visa båda grunder och högre förmågor.

 

För bedömning av området efter avslutat arbete se matrisen som ligger under planering 

Tal åk7 ht-19 + Matris för övriga områden

 

Förmågor som bedöms:

 

Problemlösningsförmåga

Ett matematiskt problem är ett problem som du inte tidigare mött, dvs. en uppgift som är något ny för dig. Jag kommer att bedöma hur väl du löser matematiska problem, samt vilken metod du använder och hur du redovisar muntligt och skriftligt.

Förståelse av begrepp

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda dig av och förstå matematiska begrepp. Ett matematiskt begrepp är ”matteord” t.ex. tabell, diagram, medelvärde, typvärde mm.

Metods förmåga

Ofta när du räknar matte kan det vara uppgifter som du känner igen, som vi har gått igenom eller som du jobbat med tidigare. Dessa uppgifter kallas för rutinuppgifter. Jag kommer att bedöma vilka metoder du använder när du löser dessa uppgifter samt hur väl du lyckas med dina beräkningar.

Resonemang och kommunikationsförmåga

Till sist kommer jag även bedöma din förmåga att redovisa muntligt och skriftligt hur du löst en uppgift, samt hur väl du följer med i matematiska resonemang och för olika diskussioner framåt. Det kan du göra till exempel genom att ställa frågor eller utveckla ett resonemang som ges av någon annan.

 

 

 

Preliminär veckoplanering

För aktuell planering, se CLASSROOM.

Ta ansvar för att du följer med i planeringen och räknar ikapp vid behov. Om inte mattelektionerna räcker till behöver du även räkna under Elevens val och läxhjälpen men även hemma. Du har även ett ansvar för att säga till mig om du behöver hjälp! Bocka gärna av i planeringen när du känner att du förstår varje delkapitel.

 

 

Veka

Genomgång av:

Uppgifter att räkna i boken/läxa:

11

·         5.1 Algebraiska uttryck

·        
5.1 Algebraiska uttryck

12

·         5.2 Förenkla uttryck

·         5.3 Formler

·        
5.2 Förenkla uttryck

13

·         Forts. 5.3 Formler

·         5.4 Mönster

·        
5.3 Formler

 14

·         Forts. 5.4 Mönster

·         5.5 Introduktion till ekvationer

·        
5.4 Mönster

15

Påsklov

16

·         Forts. 5.5 Introduktion till ekvationer

·         5.6 Ekvationslösning

·        
5.5 Introduktion till ekvationer

·        
5.6 Ekvationslösning

17

·         Forts. 5.6 Ekvationslösning

·         5.7 Problemlösning med ekvationer

·        
5.7 Problemlösning med ekvationer

18

·         Forts. 5.7 Problemlösning med ekvationer

·         Träning inför prov

·        
Öva inför provet: repetera med hjälp av begreppstest och kapiteltest.

19

·         Prov

·         Jobba med Basläger/Hög höjd i Prio

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: