Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skåne

Skapad 2020-05-05 14:23 i Håstads skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9 Svenska SO (år 1-3)
Vi ska tillsammans lära oss om vårt landskap Skåne och göra en egen broschyr. Du kommer att få lära dig städer i Skåne, vilka hav som gränsar till Skåne, de största sjöarna och åarna. Du kommer också få lära dig fakta om Skåne, samt lära dig om Skånes flagga, landskaps djur och landskaps blomma. Vi kommer också att prata om viktiga städer, platser och händelser i Skåne.

Innehåll

 

Detta ska du lära dig

 

Du ska kunna:

 • berätta om Skånes natur
 • hitta Skåne på Sverigekartan
 • berätta om Skånes natur och djurliv
 • du ska kunna namnge några städer, sjöar, hav
 • du ska kunna berätta något om Skånes historia.
 • du ska känna till några kända platser i Skåne

 

Så här ska vi arbeta

 • Vi ska arbeta med Skånekartan
 • Vi ska titta på filmer
 • Vi ska läsa faktatexter och berättelser
 • Vi ska titta på bilder
 • Vi ska göra en broschyr om Skåne
 • Vi avslutar med att göra en Skåneresa.

 

Så här blir du bedömd

 

 • Du visar vad du lärt dig i bild och text i din bok om Skåne.
 • Du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner.
 • Du kan berätta om platser vi har besökt på vår Skåneresa.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: