Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse åk 2

Skapad 2020-05-05 14:54 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)
Det finns osynlig kraft, jordens dragningskraft och kraft som kan sätta igång en rörelse. På skolgården finns många möjligheter att undersöka och känna olika krafter. Vi kommer gunga, åka rutschkana och gå balansgång samtidigt som du lär dig om kraft och rörelse!

Innehåll

 

Du skall kunna:

·         samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt då vi undersöker ex. balansgång, gungbrädor, gungor och rutschbanor.

·         utföra enkla undersökningar som handlar om kraft och rörelse.

·         göra någon jämförelse mellan ditt och någon annans resultat.

 

Vi kommer att:

 ● ha gemensamma genomgångar

    göra olika experiment och undersökningar på skolgården.

    öva på att ställa hypoteser.

    samtala om det vi observerar.

    öva på att dokumentera vad vi gjort genom att filma, rita och skriva.

    arbeta i grupp och enskilt.

Begrepp:

kraft

rörelse

tyngdkraft/gravitation

Newton

friktion 

balans

tyngdpunkt

gungbräda

rutschkana

jämvikt

 

Bedömning:

 

  Vi bedömer dig genom att observera dig på lektionerna och titta på din dokumentation av undersökningarna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Kraft och rörelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tyngdkraft, friktion, balans och jämvikt - i lek och rörelse
Du kan samtala om tyngdkraft, friktion, balans och jämvikt med hjälp av stödfrågor.
Du kan fritt samtala om tyngdkraft, friktion, balans och jämvikt.
Du kan fritt samtala på ett fördjupat sätt om tyngdpunkt, friktion, balans och jämvikt.
Undersökningar som handlar om kraft och rörelse
Du kan med tydliga instruktioner och tillsammans med andra göra enkla undersökningar som handlar om kraft och rörelse.
Du kan utifrån instruktioner göra enkla undersökningar som handlar om kraft och rörelse.
Du kan utifrån instruktioner göra enkla undersökningar som handlar om kraft och rörelse. Du kan dra slutsatser kring resultatet.
Dokumentation i olika uttrycksformer
Du kan med stöd dokumentera dina undersökningar med hjälp av skrift eller bilder.
Du kan dokumentera dina undersökningar med hjälp av t.ex. skrift, bilder och filminspelning.
Jämförelse mellan egna och andras resultat
I det undersökande arbetet kan du med viss hjälp göra jämförelser mellan dina egna och andras resultat.
I det undersökande arbetet kan du göra jämförelser mellan dina egna och andras resultat.
I det undersökande arbetet kan du göra jämförelser mellan dina egna och andras resultat. Du har tankar kring varför resultaten kan bli olika.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: