Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa resonerande text i fysik och kemi, år 7

Skapad 2020-05-05 15:49 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 7 Fysik Kemi
I detta arbetsområde kommer du att träna på att samla fakta och utifrån det skriva resonerande texter inom NO-ämnena fysik och kemi.

Innehåll

Tid: v.19-23

Vi kommer först att arbeta med en text som handlar om luft för att lära oss och öva. Den texten kommer du få respons på på olika sätt. Sedan kommer du få skriva en text till med lite annat innehåll. Den texten betygssätts. 

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:
 • Samla fakta om frågor som rör kemi och/eller fysik från olika källor.
 • Skriva en text som resonerar om ett ämne (ställer frågor, beskriver ur olika perspektiv, anger konsekvenser ...)
  • Texten ska innehålla 
   • fakta
   • diskussion kring miljöpåverkan
   • påverkan på våra livsvillkor (hur vi människor lever)
 • Resonera om källornas trovärdighet (går de att lita på?) och relevans (passade den i sammanhanget?)
Bedömning:
 • Din andra resonerande text
 • Dina resonemang kring källor

Uppgifter

 • Resonerande text 2 i fysik och kemi

 • Resonerande text 2 i fysik och kemi

 • Resonerande text 2 i fysik och kemi

 • Resonemang om källor

 • Resonemang om källor

 • Resonera om källor

 • Resonera om källor

 • Resonemang om källor

 • Resonerande text 1 i fysik och kemi

Matriser

Fy Ke
Kunskapskrav fysik och kemi åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Samtala och diskutera
I det här arbetsområdet sker samtalen på lektionerna och du redovisar i skrift.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
Det här visar du genom att få med olika perspektiv i texten och att ställa frågor till dig själv i texten och besvara dem.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information - källkritik
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om ämnet (t ex luftens sammansättning) visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens/kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om om ämnet (t ex luftens sammansättning) och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens/kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om om ämnet (t ex luftens sammansättning) och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens/kemins begrepp, modeller och teorier.
Påverkan på miljö & hållbar utveckling
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: