Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa kapitel 5-6

Skapad 2020-05-05 21:16 i Grindskolan Norrtälje
Matematikboken Beta , Kapitel 3 och 4. .
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med kapitel 5 och 6 i Matematikboken Alfa. Du får lära dig mer om Geometri och Bråk, volym och vikt.

Innehåll

Syfte

När du arbetar med dessa kapitel får du möjlighet att utveckla din förmåga att: 

Kap 5

 • kunna mäta och jämföra olika längder
 • förstå skillnaden mellan en spetsig, en trubbig och en rät vinkel
 • känna igen och kunna beskriva vanliga geometriska figurer
 • kunna beräkna omkretsen av månghörningar
 • kunna beräkna arean av kvadrater och rektanglar

Kap 6

 • kunna läsa och skriva tal i bråkform
 • kunna olika enheter för volym och vikt
 • kunna göra enhetsomvandlingar
 • kunna räkna enkle uppgifter med volym och vikt


 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlen
 • kunna begreppen: sträcka, meter, decimeter, centimeter, millimeter, mil, kilometer, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rät vinkel, rektangel, kvadrat, triangel, månghörning, längd, bredd, omkrets, area, kvadratmeter, kvadratdecimeter, kvadratcentimeter
  bråk, täljare, nämnare, en halv, tredjedel, fjärdedel, volym, liter, deciliter, centiliter, milliliter, vikt, kilogram, hektogram, gram, 

 

Arbetssätt 

Du:

deltar vid genomgångar (lyssnar och samtalar)

- tittar på mattefilmer kopplade till innehållet

jobbar enskilt eller tillsammans med andra med två eller tre av nivåerna på varje avsnitt

- lyssnar på andras strategier när de löser rutinuppgifter och problem

- får möjlighet att presentera dina strategier att lösa rutinuppgifter och problem

- gör en diagnos där resultatet avgör om du arbetar vidare med fördjupning eller träna mera

- gör en kunskapskoll med uppgifter kopplade till innehållet i de två kapitlen

 

Bedömning

Jag bedömer:
- ditt arbete och ditt deltagande i aktiviteter i klassrummet.

- hur du redovisar dina uppgifter med tydligt visade tankegångar, enhet och svar.

- hur du väljer och använder metoder.

- hur du löser problemlösningsuppgifter.

- hur du kan de begrepp som hör till arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: