Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrans pedagogiska planering Rent vatten Vt. 2020

Skapad 2020-05-06 06:45 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Vi tittar på havet , undersöker vattnets egenskaper och skapar ett eget reningsverk.

Innehåll

Varför?

Barnen visar intresse för att leka med vatten. Vi fångar upp barnens intresse för vatten genom att arbeta med naturvetenskap och experimentera  med vatten och samtidigt testa att rena vatten. 

 

Vi vill uppmärksamma barnen på att vatten är en resurs som vi bör hushålla med.

 

 

Vad?

Barnen visar intresse för att leka med vatten. Vi fångar upp barnens intresse för vatten genom att arbeta med naturvetenskap och experimentera  med vatten och samtidigt testa att rena vatten. Tillsammans skapar vi ett reningsverk. På ett enkelt sätt kopplar till barnkonventionen artikel 27 som tar upp barns rättigheter till rent vatten. 

 

Vi diskuterar följande frågeställningar:

 

  • vart finns vatten
  • hur kommer vatten till kranen? 
  • Hur smakar vattnet i hav och sjöar? 
  • Vad finns i havet? 

 

 

Hur?

Undervisningen sker utomhus. Månulven kommer till Myrans gård. Månulven visar vattnets kretslopp och ställer massa frågor till barnen. Därefter pratar Månulven om havet, naturen och skräp. 

 

Experimenten består av:

 

- vad flyter/ sjunker? 

- kan vi rena vatten?

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: