Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och vatten

Skapad 2020-05-06 06:36 i Heby skola F-6 Heby
Luft och vatten finns omkring oss hela tiden och är livsnödvändigt för allt levande på jorden - både för oss männinskor, för växterna och för djuren. Den luft och det vatten som finns på vår planet har funnits här i flera miljoner år och ska räcka till alla.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Luft och vatten finns omkring oss hela tiden och är livsnödvändigt för allt levande på jorden - både för oss människor, för växterna och för djuren. Den luft och det vatten som finns på vår planet har funnits här i flera miljoner år och ska räcka till alla. Vad är vatten? Var finns det vatten? Hur kan vatten se ut? Vad är luft? Kan du se luft? Hur kan du känna luft?

Innehåll

Mål för elev

Vad:

 • berätta några viktiga saker om vatten och luft
 • genomföra enkla undersökningar
 • dokumentera dina undersökningar
 • ge exempel på egenskaper hos vatten och luft
 • använda begrepp som används i arbetsområdet.
 • jämföra dina och kamraternas resultat och berätta om dem.
 • genomföra enkla experiment efter beskrivning.
 • beskriva några experiment.

Hur:

Vi kommer i arbetet med vatten och luft att:

 • utföra olika experiment
 • redovisa undersökningar både muntligt och skriftligt 
 • diskutera och dra slutsatser av experimenten 
 • lära oss mer genom att titta på film 
 • läsa i NO-boken

Redovisning

Vi bedömer din förmåga att: 

 • genomföra enkla undersökningar av vatten och luft 
 • dokumentera det du undersökt 
 • delta i diskussioner i klassen kring vatten och luft

Varför: 

 • se centralt innehåll

Ämnesspecifika ord:

 • vattnets kretslopp, vattnets former (fast, flytande, gas), stelna, smälta, koka, vattenånga, kondenserar, avdunsta, smälta, kväve,syre och koldioxid, 

Digitala verktyg:

 • Visa en Power Point på luft och vatten

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Bi  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Bi  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3

Matriser

NO
Bedömningen gäller

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne
Fältstudier och undersökningar
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om vatten och luft.
Ny aspekt
Vatten och luft
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna händelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: