Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om universum

Skapad 2020-05-06 07:31 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 9 Fysik
Individuellt arbete om universum.

Innehåll

Boken om universum

Planeter och stjärnor i dans över natthimlen.

Under den här kursen ska du fördjupa dig i universums mysterier och ta reda på vad vi kommer ifrån och vad som finns där ute i mörkret…

 

 

Du kommer själv skriva en egen bok (häfte) om universum. Boken kommer att ha olika kapitel. Vissa kapitel är obligatoriska och andra blir vad ni själva väljer. Vad din bok ska heta och hur den ska se ut är helt upp till dig.

Första kapitlet i din bok ska innehålla en sorts nuläges analys… Alltså vad du har för tankar och funderingar om universum innan skrivandet startar. För att få tankarna i rullning så kommer här lite frågor som du kan fundera kring.

- Kan du några stjärnbilder eller planeter?

- Vilka fenomen utanför vårt solsystem känner du till?

- Vilka tankar och idéer om universums uppkomst har du hört talas om?

- Känner du till några lämningar från tidigare kulturer som visar att människorna intresserade sig för stjärnor och planeter?

- Hur stort är universum och om det har ett slut, vad finns i så fall där?

- Vilka hemligheter finns i universum?

Andra kapitlet ska handla om teorierna om universums uppkomst och jordens utveckling. Hur har denna kunskap utvecklats genom tiderna? Vad trodde man förr? Vad vet/tror man idag? Det ska också handla om människans utveckling. Vad menas med evolution och vem var Charles Darwin?

Tredje kapitlet ska handla om vårt solsystem samt stjärnor och deras födelse, liv och död.

Dessa tre kapitel är obligatoriska för betyget E. Om du vill prestera högre betyg har du fria händer att skriva resterande kapitel om något som intresserar dig. Tänk på Blooms taxonomi när du skriver.

Kanske vill du göra en stjärnexpedition en mörk kväll och redovisa det du ser? Kanske vill du undersöka alla skriverier om UFOn och annat liv i universum? Kanske vill du dyka rakt ner i ett svart hål eller fördjupa sig i en neutronstjärna?

Litteratur: Fysik Spektrum, Titano fysik och Fysik direkt (ett ex av vardera och ni lånar under lektionstid). Du är fri att använda all information du kan hitta på biblioteket och Internet. Var bara mycket noga med dina källor.

Tid: V.19 -22 INLÄMNING onsdag 27 maj 

Uppgifter

  • Inlämning av boken

Matriser

Fy
Universum och evolutionen

Rubrik 1

Kunskapskrav E
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A
Diskussion - Fysik o Biologi
- använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Begrepp - Fysik
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveck-ling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Evolutionen - Biologi
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss använd¬ning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Historisk utveckling - Biologi och Fysik
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: