Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Realia 8B

Skapad 2020-05-06 09:56 i Skarpatorpsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
I detta område ska vi jobba med engelsktalande länder samtidigt som ni får visa att ni kan genom att skriva eller muntlig presentera.

Innehåll

Sammanfattning av arbetsområdet: 

I detta arbete ska ni resonera om levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer eller kulturella företeelser i engelsktalande länder.  

 

Vad ska du lära dig?

Du har nu möjlighet att välja om du vill utveckla din förmåga att muntligt presentera eller att uttrycka dig i skrift på engelska. Beslutet fattar du i samråd med din lärare. Du ska även lära dig om, och jämföra traditioner, samhällsfrågor eller livsvilkor i olika engelsktalande länder och gärna dra paraleller till dig och själv och dina erfarenheter. 

 

E

Hur ska du visa att du lärt dig?

Muntlig presentationen alternativt inlämning sker 1/6. Skriftliga inlämningar sker via uppgiften som ligger i Teams. 

 

Lektionsplanering: 

 

7/5 Torsdag

Samling: Vilka engelsktalande länder finns det? 

Enskilt arbete: Välj länder och intresseområden, förbered frågeställningar. 

 

11/5 Måndag / 12/5 Tisdag

Samling: Repetition av ord för för att förmedla likheter och skillnader 

Ensiklt arbete: Samla information och vara källkritisk när du samlar in. 

 

13/5 Onsdag

Enskilt arbete: Samla information och vara källkritisk när du samlar in. 

 

14/5 Torsdag

Enskilt arbete: Skriva text/manus

 

18/5 Måndag / 19/5 Tisdag

Enskilt arbete: Skriva text/manus. 

 

25/5 Måndag / 26/5 Tisdag

Samling: Tips och råd inför presentation

Enskilt arbete: Bearbeta text/Påbörja inspelning eller skapa Power Point. 

 

27/5 Onsdag

Enskilt arbete: Bearbeta text/ spela in 

 

28/5 Torsdag

Enskilt arbete: 

Fördigställa text/presentation 

 

1/6 Måndag / 2/6 Tisdag

Samling: Hörförståelse test. (alla)

Presentationer 

 

3/6

Lärförståelsetest (alla)

 

4/6 

Skrivtest  (alla)

De som blir klara tidigare får använda reserande lektionstid som studietid för att klara andra ämnen. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  En  C 9
 • Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: