Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 5: In der Stadt (Vt 2020)

Skapad 2020-05-06 09:59 i Da Vinciskolan Ale
Eleverna ska kunna berätta om vad de gjorde i somras, de ska kunna berätta att de blivit bestulna samt lära sig lite om München. Vi arbetar med nominativ och ackusativ samt verb i perfekt.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet lär du dig att berätta om en stad, transportsätt, att berätta var du varit och vad som hänt, prepositioner som styr dativ, perfekt av svaga verb med hjälpverbet sein, perfekt av sein, werden och bleiben, bestämd och obestämd artikel i dativ. Redovisningen av dina kunskaper kommer ske genom ett skriftligt prov vecka 18, torsdag den 30 april.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

 

Undervisningens innehåll och uppgifter

Kapitel 5 In der Stadt

Textbuch (Text, Wörter und Ausdrücke)

A Mit dem Bus (S.50)

B Eine Städtereise (S.51-55)

C In Bern (S.56-58)

D Im Jugendzentrum (S.59)

E Söhne Mannheims (S.60)

Arbeitsbuch

S.70-85

 

 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

prepositioner som styr dativ

perfekt (tempus)

hjälpverb

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk

Utveckla
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Syfte
formulera sig och kommunicera i tal och skrift använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
Du har visat att du har förmåga att formulera dig och kommunicera samt att använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd utifrån det vi arbetat med under det här arbetsområdet.
Du har visat att du har god eller mycket god förmåga att formulera dig och kommunicera samt att använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd utifrån det vi arbetat med under det här arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: