Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - förskoleklass

Skapad 2020-05-06 10:33 i Mjälgaskolan Borlänge
Vi skapar dagliga och lustfyllda tillfällen för språkstimulans och tar tillvara på barnens nyfikenhet.
Grundskola F Svenska
Barnen ska tränas i språklig medvetenhet. De ska lära sig att lyssna, att använda ett korrekt språk och våga tala i grupp. Barnen stimuleras att påbörja arbetet med läs och skrivinlärningen.

Innehåll

Svenska

Vi skapar dagliga och lustfyllda tillfällen för språkstimulans och tar tillvara på barnens nyfikenhet för att öva förmågan att kommunicera med tal- och skriftspråk. Vi ger eleverna  möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala.

Mål för eleven

 • kunna lyssna

 • kunna rimma

 • förstå vad ett ord är

 • förstå vad en mening är

 • lyssna och återberätta en saga

 • kan berätta så andra förstår

 • kan lyssna utan att avbryta

 • förstå en muntlig instruktion

 • skriva sitt namn

 • lyssna och känna igen bokstavsljud

Verksamhetens innehåll

Vi övar regelbundet på ett lustfyllt sätt bokstävernas namn och ljud. Flera gånger i veckan övas den språkliga medvetenheten i lekar enligt Bornholmsmodellen. Eleverna tränar sin finmotoriska förmåga genom olika montessorimaterial.

Hur?

 • Montessorimaterial
 • Bokstavsdagar
 • Lek
 • Skapande
 • Språklekar (Bornholmsmodellen)
 • Högläsning
 • Lyssna och berätta i stor eller liten grupp
 • Sång och musik
 • Läsa/lära sig ordbilder

Dokumentation

 
 • Skapande
 • Ordlistor, sagor och berättelser
 • Bornholms-diagnoser
 • Arbetsbok

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: