Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde: Natur- och kulturlandskap vt-20

Skapad 2020-05-06 12:54 i Ramnerödsskolan Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Geografi
Varför växer det inga palmer i Sverige? Varför finns det inga granar i öknen? Hur ser Europas geografi ut och varför? Vad är det för skillnad mellan klimat och väder? Dessa och många fler frågor arbetar vi med i detta arbetsområde.

Innehåll

Vi arbetar med detta arbetsområde genom:

- lärarledda genomgångar. 

- faktatexter som vi bearbetar och arbetar med.

- gruppdiskussioner, i mindre och större grupp tillsammans med reflektioner. 

- kortare filmklipp. 

 

 

Vi avslutar detta arbetsområde med ett läxförhör. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Arbetsområde: Natur- och kulturlandskap

På väg mot E
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Natur- och kulturlandskap
 • Ge  E 6
Du känner dig osäker på varför vi har olika natur runt om i världen. Det är svårt att ge något exempel på hur människan har förändrat naturen.
Du ger exempel på varför naturen ser olika ut runt om i världen. Du kan ge något exempel på hur människan har förändrat naturen.
Du kan ge flera exempel på varför naturen ser olika ut runt om i världen och du förklarar detta med hjälp av argument. Du kan ge flera exempel på hur människan har förändrat naturen och varför.
Du kan ge flera olika exempel på varför naturen ser olika ut runt om i världen och du förklarar detta med hjälp av flera olika argument. Du kan ge flera exempel på hur människan förändrat naturen och varför samt vad detta medfört för naturen.
Landskap, resurser & befolkning och kartor samt andra geografiska källor
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Du känner dig osäker på varför människor bor där de bor.
Du kan ge något exempel på var städer började växa fram och varför människor ville bo just där. Du kan med hjälp av en karta förklara var det bor många människor.
Du kan ge flera exempel på var städer började växa fram och varför människor ville bo just där. Du kan få fram information om tät- eller glest befolkat område med hjälp av en karta.
Du kan ge flera olika exempel på var städer började växa fram och varför människor ville bo just där. Du ger minst något exempel på detta. Du kan få fram information om befolkningsfördelning med hjälp av en karta och förklarar varför det ser ut som det gör.
Geografiska begrepp
 • Ge  E 6
Du känner dig osäker på olika begrepp i detta arbetsområde.
Du kan förklara ord som hör till området, t.ex. natur- och kulturlandskap, klimat och väder, naturtyp och salt- och sötvatten.
Du kan förklara ord och begrepp kollade till området, t.ex. natur- och kulturlandskap, klimat och väder, naturtyp och salt- och sötvatten. Du använder några av dessa begrepp i dina svar.
Du kan tydligt förklara ord och begrepp kopplade till området, t.ex. natur- och kulturlandskap, klimat och väder, naturtyp och salt- och sötvatten. Du använder begreppen liksom fler som passar i sammanhanget i dina svar i alla uppgifter.
Kartor, källor, metoder och tekniker
 • Ge  E 6
Du känner dig osäker på vilken information du kan få fram med hjälp av bilden och kartan.
Du kan berätta minst två fakta från bilden och kartan.
Du kan berätta minst fyra fakta från bilden och kartan. Din fakta blir lättare att förstå med hjälp av bilden och kartan.
Du kan berätta processer med hjälp av bilden och kartan. Din fakta blir lättare att förstå med hjälp av bilden och kartan och förstärker därmed din fakta.
Namngeografi
 • Ge  E 6
Du känner dig osäker på gränserna för världsdelen Europa och/eller var världsdelen finns på kartan.
Du känner till var Europa finns på världskartan och kan ge exempel på gränsen mellan Europa och någon annan världsdel.
Du känner till och beskriver var Europa finns på en världskarta. Du kan ge flera exempel på gränser mellan Europa och andra världsdelar.
Du känner till och beskriver tydligt var Europa finns på en världskarta. Du kan berätta vad som omger vår världsdel, både på land- och havsnivå, samt var gränserna för var vår världsdel finns.
Ojämlika levnadsvillkor & förbättring
 • Ge  E 6
Du känner dig osäker på varför många anser att vatten och mat är orättvist fördelat på jorden.
Du kan ge något exempel på varför mat och vatten är orättvist fördelad på jorden.
Du kan ge flera olika exempel på varför mat och vatten är orättvist fördelad på jorden. Du kan ge något exempel på hur det liv hade sett annorlunda ut om du bott i ett område med brist på mat och vatten.
Du kan ge flera olika exempel på varför mat och vatten är orättvist fördelad på jorden och vad det kan leda till. Du kan ge flera exempel på hur det liv hade sett annorlunda ut om du bott i ett område med brist på mat och vatten och vad det då hade kunnat leda till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: