Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

medicinsk terminologi

Skapad 2020-05-06 13:40 i Testgymnasiet i Linköping Linköping
Gymnasieskola Medicin
Lite begrepp och sådant

Innehåll

Arbetsområde

 

Medicinsk terminologi handlar om terminologi inom medicin. Man måste lära sig terminologin i medicin för att kunna redogöra för medicin. Vi kommer att besvara följande frågeställningar om medicinsk terminologi:


Vad är medicinsk terminologi?

Vilka termer finns inom medicinsk terminologi?

 

Ovanstående frågetecken kommer vi bland annat att räta ut under kommande veckor!

Uppgifter

 • Skugguppgift termer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Medicinsk terminologi.
  Med  -
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.
  Med  A
 • I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
  Med  C
 • I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
  Med  E

Matriser

Med
[Pilotmall Linköping] Lektionsplanering

Lektion 1
Föreläsning om medicinsk terminologi
Lektion 2
Eget arbete om medicinsk terminologi
Vecka 34
Olika termer
Fler termer
Vecka 35
Samma
Samma
Vecka 36
Samma
Samma
Vecka 37
Samma
Samma
Vecka 38
Repetition och frågor inför examination
Skriftlig examination på plats i salen.

Med
Medicin 1

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Människokroppens uppbyggnad
Eleven beskriver översiktligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Eleven beskriver utförligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Sjukdomar
Eleven beskriver också översiktligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom.
Eleven beskriver också utförligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Eleven förklarar även översiktligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Eleven förklarar även nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Undersökningar, behandlingar och omsorg
Eleven ger exempel på relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Eleven ger exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Eleven ger exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Läkemedel
Eleven beskriver översiktligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
Eleven beskriver utförligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
Mikrobiologi
Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver översiktligt hur de kan spridas.
Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt hur de kan spridas.
Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt och nyanserat hur de kan spridas.
Insatser vid olycksfall och katastrofer
Eleven beskriver översiktligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser i samråd med handledare. Eleven beskriver översiktligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Eleven beskriver utförligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. Eleven beskriver utförligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur första hjälpen samt hjärt- och lungräddning ges, samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. Eleven beskriver utförligt och nyanserat samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Medicinsk terminologi
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.
Bedöma egen förmåga
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: