Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De berättar Linköpings historia

Skapad 2020-05-06 14:07 i Testgymnasiet i Linköping Linköping
Gymnasieskola Svenska
Linköpings historia - vad berättar människorna som var med? Projekektet kommer att fokusera på tiden från 1850 och fram till nutid.

Innehåll

Instruktioner för dig som lärare:

 • Ändra rubrik till ditt arbetsområdes titel
 • Skriv en ingresstext där du beskriver vad arbetsområdet handlar om.
 • Om så önskas: ta bort bilden genom att trycka på krysset precis till vänster om "Ingresstext", och lägg till passande bild för din kurs.
 • Lägg till kurs(er) som planeringen ingår i under "Lägg till kurs".
 • Längst ner i planeringen, tryck på "Läroplan" under rubriken "Lägg till" och välj det centrala innehåll och de kunskapskrav som behandlas i arbetsområdet för att förankra planeringen i kursen och legitimera arbetsområdet
 • Beskriv arbetsområdet med förankring i verkligheten - varför - ge en känsla av sammanhang (KASAM)
 • Öppna matrisen "Lektionsplanering" och skriv in din lektionsplanering. Den behöver bara bestå av något/några ord med vad lektionen syftar till att behandla, samt examinationstillfälle och examinationsform.
  • Vill du lägga till fler veckor, tryck "Ny aspekt", och vill du lägga till fler lektioner per vecka, tryck "Ny nivå". Vill du ta bort vecka eller lektion per vecka, tryck på krysset vid respektive kolumn eller rad som du vill ta bort.
 • Om så önskas kan du skapa fler matriser med nedbrutna kunskapskrav, av mer formativ karaktär eller med förmågor som arbetas med under arbetsområdet

 

Arbetsområde

 

Exempeltext att ersätta:

[Under nästkommande veckor ska vi undersöka och fördjupa oss inom ämnet internationell handel. Handeln är en central del av vår globala ekonomi och påverkar många segment av vårt samhälle.

 

Vilka teorier och mekanismer ligger bakom den internationella handeln?

Varför befinner sig USA och KINA i vad media beskriver som ett handelskrig?

Vilka fördelar och nackdelar innebär frihandel och protektionism?

 

Ovanstående frågetecken kommer vi bland annat att räta ut under kommande veckor!]

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
  Sve  -
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sve  -
 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
  Sve  -

Matriser

Sve
[Pilotmall Linköping] Lektionsplanering

Lektion 1
Träffa en gammal person från Linköping
Lektion 2
Berätta för varandra om intervjun
Repetition och frågor inför examination
Skriftlig examination på plats i salen.

Sve
De berättar Linköpings historia

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: