Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutioner, teknikens utveckling!

Skapad 2020-05-06 17:14 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Teknik Historia
Vad är en revolution? Vad är ett lokomotiv och på vilket sätt är det en revolution? Hur påverkar tekniken från 1700-talet oss idag? Detta är frågor som vi kommer att besvara under de sista veckorna av skolan där vi ska fördjupa oss i den industriella revolutionen, samt där du ska få fördjupa dig i en teknisk innovation! Detta kommer vara ett samarbete mellan Historia och teknik!

Innehåll

Syfte: 

- Du ska få ökade kunskaper om industriella revolutionen. 

- Träna på förmågorna analys, söka information och granska.

- Använda historiska begrepp och modeller. 

- Resonera om hur historia hänger samman med dåtid, nutid och framtid. 

- Förklara hur historia hänger samman. 

-Träna på källkritik.

 

Såhär kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta utifrån genomgångar, uppgifter och övningar, filmer, skrivuppgifter, prov (kryssprov) samt ett fördjupande grupparbete. 

 

Såhär kommer du att bedömas:

Du bedöms utifrån kunskapskraven nedan, ditt deltagande, prov, skrivuppgifter samt i det gemensamma grupparbetet. 

 

Tidsplanering (preliminär):

V. 19 Uppstart, Industriella revolutionen

V. 20 Industriella revolutionen 

V.21 Jobba med grupparbete och källkritik

V.22 redovisningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: