Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser åk 8 vt 2020

Skapad 2020-05-07 08:23 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
En pedagogisk planering i kemi inom om syror, baser och salter.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Inom kemin är inte motsatsen till surt sött utan basiskt och är ett ämne varken surt eller basiskt så är det neutralt. Vi ska lära oss om olika ämnen som är sura och basiska och om hur vi tar reda på om dem är sura eller basiska. För att ta reda på om ett ämne är surt eller basiskt så använder man sig att en skala som kallas pH-skalan den går från 1-14.   Sura och basiska ämnen påverkar människan på massor av olika sätt. Magsaften i magsäcken är ju t.ex. sur, men syror är som du kanske vet inte bra för tänderna. Hur hänger det ihop? Många rengöringsmedel är sura eller basiska, varför det? Även miljön runt omkring oss påverkas av syror och baser och då är det framförallt sura ämnen som påverkar skogar och sjöar på ett negativt sätt.

InnehållBild av Phlippa Willitts från The Photo Encyclopedia


Konkretiserade mål

När vi är klara ska ni kunna, förstå, förklara och tillämpa följande begrepp:

Atomen och dess delar (från åk 7)

Grundämnen och periodiska systemet (från åk 7)

Kemiska reaktioner och bindningar (från åk 7)

Joner och jonföreningar(från åk 7)

Fysikaliska omvandlingar, värme (från åk 7

Blandningar och separationsmetoder (från åk 7)

 

Syror: veta vad som kännetecknar en syra, skilja på starka respektive koncentrerade syror, samt ge exempel på några vanliga syror. 

Starka syror: saltsyra HCl, salpetersyra HNO3, svavelsyra H2SO4

Svaga syror  ättikssyra CH3COOH, kolsyra H2CO3 (koldioxidgas CO2 i vatten H2O)

 

Baser: veta vad som kännetecknar en bas, skilja på starka respektive koncentrerade baser samt ge exempel på några vanliga baser. t.ex. Natriumhydroxid NaOH, och Ammoniak NH3

 

Vätejon H+

Hydroxidjon OH-

Neutralisation

Frätande

pH-värde och pH-indikatorer t.ex. indikatorpapper, BTB,  lackmuspapper

 

Eleven ska också känna till nyttan med kunskaper om syror och baser samt hur detta påverkar vårt samhälle, vår miljö och vår hälsa.

 

Ni ska också träna på att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera:

 

Naturvetenskapliga undersökningar och laborationer/hemuppgift

 

Undervisningen

Vi kommer under lektionerna att arbeta med kunskaperna och begreppen utifrån texter, filmer och laborationer/hemuppgift. 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån ditt arbete under lektionerna och vid ett skriftligt läxförhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Syror och baser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper syror och baser
Kunskaper och begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper. Viss användning av kemins begrepp
Eleven har goda kunskaper. Relativt god användning av kemins begrepp
Eleven har mycket goda kunskaper. God användning av kemins begrepp
Laborationer
Naturvetenskapliga undersökningar
Du genomför laborationerna enligt instruktion och dokumenterar och drar slutsatser av ditt arbete. På grund av corona epidemin kommer jag inte kunna genomföra en rättsäker bedömning av era kunskaper kring detta område. Laborationer och hemuppgift får snarare ses som träning inför framtida studier. Jag har istället valt att titta på det ni gjorde under höstterminen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: