Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöresan

Skapad 2020-05-07 08:40 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Grundskola 4 – 6 Svenska Bild
Finns det olika sorters texter? Vilka känner du till? Är du en person som älskar att skriva långa berättelser eller skriver du hellre några rader i en chatt? Kan man skriva så kan man skriva, kanske du tänker? Ja, så är det ju! Men i det här arbetsområdet får du chans att utveckla ditt skrivande ytterligare. Ditt skrivande kommer att ta dig på en resa - nämligen en sjöresa.

Innehåll

Under kommande veckor kommer vi att träna på:

- att läsa,

- läsförståelse,

- diskutera olika texttypers uppbyggnad,

- skriv olika typer av texter och

-ev måla bilder /spela in film som passar texten du skrivit.

Vi kommer att arbeta utifrån loopen sjöresan. Loopen tar upp olika textgenrer med konkreta exempel som är lätta för eleverna att ta sig till. Eleverna kommer att få träna på att komma vidare och utveckla sitt skrivande genom att skriva många olika sorters texter;  skriva  brev,  berättelse,  vykort,  haikudikt,  flaskpost och nyhetsartikel. De kommer också att arbeta med att ge varandra respons på texterna och kommer att delas upp i responsgrupper. För att eleverna ska känna sig sugna på att prova och öva på att skriva olika texter så ska vi ge oss ut på ett äventyr till sjöss genom att läsa boken Kensukes rike (Michael Morpurgo). Där kan de få igång sin fantasi genom att leva sig in och låtsas uppleva olika saker. Boken kommer att användas både som högläsnings- och tystläsningsbok. Innehållet kommer att diskuteras och vi kommer att arbeta mycket med läsförståelse båda muntligt i diskussioner och skriftligt i våra loggböcker.

Under resan kommer vi kanske även att använda andra uttrycksmedel än text, nämnligen bild och film. Det är också bra medel för att berätta.

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- skriva olika slags texter med rätt uppbyggnad,

- använda dig av skrivreglerna, 

- förbättra dina texter mha omdömen från ex lärare och kamrater,

- uttrycka dig i samtal genom att ställa frågor och framföra egna åsikter och

- läsa en given bok med flyt samt visa att du förstår innehållet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: