Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för Oscarskolans fritidshem vt 2020

Skapad 2020-05-07 09:20 i Oskarskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3
Pedagogisk planering för Oscarskolans fritidshem vt 2020

Innehåll

Underlag för planering av:

Kabaré för år 2-3

 

Tidsperiod:

Maj-juni 2020

 

Mål: (utvärderingsbart)

- Samarbete

- Delaktighet 

- Utgå från elevernas intressen samt öka välbefinnandet i barngruppen

 

Elevgruppens behov/intresse:

- Att få skapa något tillsammans.

- Återkoppla till tidigare lärande på fritids bland annat digitalt skapande, musik, sång och lek.

 

 

Vad skall vi göra? Vilka aktiviteter skall ingå?

Hur och när skall vi göra det?

Vem skall göra det?

Eleverna ska få sätta ihop en show, utifrån sina egna idéer. T ex, instrument, sång, dans, Ipad, sketcher, trolleri. 

 

 

 

På fritidstid, efter mellanmålet. 

 

Ansvarig pedagog

 

Hur gör vi eleverna delaktiga?

Genom att eleverna får utgå från sina egna intressen. Pedagogerna stöttar och inspirerar. 

 

 

 

 

 

Hur följer vi upp, synliggör, dokumenterar och utvärderar?

Eleverna kommer att skriva om showen i skoltidningen, som kommer finnas tillgänglig för alla elever. 

Vi dokumenterar genom att fotografera. Vi utvärderar utifrån detta. 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering och Analys. Hur jobbar vi vidare?

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: